Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Powstała publikacja o infrastrukturze w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek terytorialnych

Powstała publikacja o infrastrukturze w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek terytorialnych fotolia.pl

W kreowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej miast i obszarów wiejskich kluczową rolę odgrywa infrastruktura. Dowodzą tego badania związane z planowaniem przestrzennym. Bardzo pomocna może być publikacja „Infrastruktura w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek terytorialnych”.

Celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy w dwóch obszarach: infrastrukturalnym i planowania przestrzennego, które powiązane są ze sobą zarówno na gruncie teoretycz­nym, jak i praktycznym. Przedstawione w publikacji podejście może być wykorzystane do podnoszenia efektywności procesów związanych z planowaniem przestrzennym i rozwojem infrastruktury. W obu przypadkach zapewnia to wsparcie procesu rozwoju jednostki terytorialnej. 

Prezentowane zagadnienia są próbą wypełnienia luki w literaturze przedmiotu w zakresie złożoności procesów wpływających na rozwój infrastruktury. Stanowią one uzupełnienie dotychczasowych badań o elementy wynikające z rozwoju technologicznego czy globalnych wyzwań, które bezpośrednio oddziałują na rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek terytorialnych i powiązanej z nią infrastruktury. 

Uniwersalizm publikacji pozwala na wskazanie szerokiego grona jej odbiorców. Adresatami monografii są środowiska naukowe, w tym: ekonomiści, planiści, urbaniści, geografowie, którzy zajmują się w swojej pracy badawczej zagadnieniami planowania przestrzennego oraz szeroko rozumianej infrastruktury.  

Ponadto praktycy, a w szczególności pracownicy administracji publicznej, mogą wykorzystywać zaproponowane podejście teoretyczne i metody badawcze w procesach podejmowania decyzji opartych na dowodach. 

Książka została wydana w formule Otwartego Dostępu. Można ją pobrać tutaj.

Pt., 5 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska