Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Finansowanie zarządzania kryzysowego (2)

Finansowanie zarządzania kryzysowego (2) fotolia.pl

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o zarzadzaniu kryzysowym finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw.

Z powyższego wynika, że wydatki te są związane z planowanymi działaniami jednostek samorządu terytorialnego, zmierzającymi do realizacji celów zarządzania, określonymi w art. 2 ustawy który definiuje pojęcie zarządzani kryzysowego i szczegółowo wskazanymi w zależności od rodzaju jednostki samorządu terytorialnego w art. 15–19 ustawy.

I tak, zarząd województwa uczestniczy w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym planowania cywilnego, wynikających z jego kompetencji (art. 15 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należą:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń 50  na terenie powiatu;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  1. opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  2. realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
  3. wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  4. zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
 5. zapobieganie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, przeciwdziałanie im i ich usuwanie;
 6. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, zapobiegania im i ich usuwania;
 7. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Z kolei do zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sprawach zarządzania kryzysowego należą stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  1. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  2. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
 5. zapobieganie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, przeciwdziałanie im i ich usuwanie;
 6. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, zapobiegania im i ich usuwania;
 7. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

W budżetach samorządów wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, o których mowa powyżej powinny być klasyfikowane w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w zależności od potrzeb w wydatkach bieżących lub majątkowych.

Pt., 27 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka