Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Postanowienie o wstrzymaniu wykonania robót budowlanych, już wykonanych

Postanowienie o wstrzymaniu wykonania robót budowlanych, już wykonanych fotolia.pl

Przepis art. 50 ustawy – Prawo budowlane, normuje materialno prawną instytucję wstrzymania robót budowlanych, w razie zaistnienia przewidzianych w nim przesłanek do czasu wydania jednej z decyzji przewidzianych w art. 51 Prawa budowlanego w ramach tzw. postępowania naprawczego. Jedną z przesłanek zastosowania przepisu art. 50 Prawa budowlanego – i wstrzymania robót budowlanych – jest ich prowadzenie w przypadkach innych, niż określone w art. 48 ust. 1 i 49b ust. 1 Prawa budowlanego, w sposób istotnie odbiegający od udzielonego pozwolenia na budowę.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w ust. 1 art. 50 ustawy, mowa jest o wstrzymaniu postanowieniem prowadzenia robót budowlanych „wykonywanych”, co oznacza, że przepis ten, powinien mieć zastosowanie w sytuacjach określonych w pkt 1 - 4 ust. 1 tylko wtedy, kiedy roboty budowlane są aktualnie wykonywane. Wstrzymanie robót budowlanych na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy roboty te są wykonywane w dacie wydania postanowienia o ich wstrzymaniu.

Natomiast kiedy roboty te zostały wykonane (w rozumieniu ich zakończenia, przerwania na pewnym etapie, co nie oznacza, że budowa została zakończona) i aktualnie nie są prowadzone, powinien mieć zastosowanie przepis art. 51 ust. 7 ustawy, bowiem w takiej sytuacji wstrzymanie robót budowlanych byłoby bezprzedmiotowe. Pogląd, iż art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego może mieć zastosowanie tylko do robót budowlanych, które w dacie wydania postanowienia o ich wstrzymaniu nie zostały jeszcze zakończone, jest utrwalony w orzecznictwie sądów administracyjnych. Wykładnia ta znajduje uzasadnienie w aspekcie treści art. 51 ust. 7 prawa budowlanego, według którego przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 art. 51 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane (inne niż określone art. 48 lub 49b) zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1. W takim przypadku, czyli do robót już wykonanych zbędne jest wydawanie postanowienia o wstrzymaniu ich wykonania jak i nakazywanie zaniechania dalszych robót.

Źródło: Orzecznictwo NSA

Pon., 19 Lst. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka