Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Samorząd powiatowy dobrze służy mieszkańcom – wywiad ze Zbigniewem Deptułą

Samorząd powiatowy dobrze służy mieszkańcom – wywiad ze Zbigniewem Deptułą na zdjęciu: Zbigniew Deptuła

O trudnym czasie dla samorządów, ale też sukcesach i planach inwestycyjnych rozmawiamy ze Zbigniewem Deptułą, starostą makowskim i jednocześnie nowym członkiem Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Pełni Pan funkcję starosty makowskiego już 4. kadencję. Sytuuje to Pana w gronie najbardziej doświadczonych samorządowców. Jak ocenia Pan sytuację powiatu makowskiego i samorządów szczebla powiatowego w Polsce?

Zbigniew Deptuła: Samorządy od początku swojego funkcjonowania znajdują się w trudnej sytuacji. Oczekiwania społeczne są coraz większe, a środki finansowe, które pozwoliłyby samorządom je zaspokoić, maleją. To na samorządach spoczywa organizacyjna i finansowa odpowiedzialność za funkcjonowanie szkół, szpitali czy też dróg. Obecna sytuacja w kraju i na świecie budzi wiele obaw wśród samorządowców, przedsiębiorców, rolników, a także innych grup zawodowych. Globalny kryzys, z którym wszyscy musimy się dziś mierzyć, związany między innymi z wysoką inflacją, wysokimi cenami energii elektrycznej oraz materiałów i usług, poważnie osłabia i ogranicza wiele naszych planów inwestycyjnych na ten rok i na kolejne lata. Bardzo trudno jest planować i realizować inwestycje przy wciąż zmieniających się cenach i niepewnej sytuacji gospodarczej w kraju. Stale rosnące potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców motywują mnie jednak do szukania nowych efektywnych rozwiązań, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfortu ich życia.

Jak to się Panu udaje?

Zbigniew Deptuła: Pomimo trudności, jakie napotykam, staram się zachować stabilność w swoich decyzjach i konsekwentnie realizować wszystkie moje plany inwestycyjne, skupiając się przede wszystkim na tych inwestycjach, które są najbardziej wyczekiwane przez lokalną społeczność.

Co to oznacza w praktyce?

Zbigniew Deptuła: Największe środki przeznaczamy na drogi. Zarządzamy ok. 400 kilometrami dróg powiatowych. Na ich remonty i przebudowy pozyskujemy pieniądze ze wszystkich możliwych źródeł, tak aby w jak największym stopniu odciążyć budżet powiatu. Do tej pory przebudowaliśmy ponad 300 km dróg i wyremontowaliśmy 16 mostów. Stawiamy też na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę rond, chodników, ciągów rowerowych, a także doświetlenie przejść dla pieszych. Jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, który przejmuje drogi gminne, remontuje je oraz zalicza do kategorii dróg powiatowych.

Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych, której realizację właśnie zakończyliśmy, była przebudowa drogi powiatowej Nr 2118W Szelków-Maków Mazowiecki wraz z drogą powiatową Nr 2123 Szelków Stary-Sielc-Chrzczony o łącznej długości 7,332 km i umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock-Dwór.  Jej koszt to blisko 15 mln złotych, z czego prawie 12 mln pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Mam również nadzieję, że bez żadnych przeszkód uda nam się do końca tego roku zakończyć jeszcze przebudowę 24 km dróg powiatowych, na których prowadzone są obecnie roboty drogowe.

Jakie jeszcze inwestycje i plany udało się zrealizować Panu Staroście na przestrzeni ostatnich lat?

Zbigniew Deptuła: Wspierałem i nadal będę wspierał finansowo makowski szpital. Sukcesywnie inwestujemy w nowy sprzęt medyczny. Powstał nowy blok operacyjny i SOR. Szpital został w pełni zinformatyzowany i wyposażony w nowe karetki. Na przyszły rok planowany jest montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej, której zakup dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą 1,8 mln zł. Koszt całej inwestycji to 3 mln zł. Makowski szpital jest niewątpliwie wielką dumą powiatu. Stanowi zaplecze medyczne dla całego województwa mazowieckiego, a w ogólnopolskich rankingach zawsze zajmuje wysokie miejsca. Oczywiście makowski szpital, tak jak i inne placówki medyczne w kraju, również zmaga się z wieloma problemami, które jednak staramy się na bieżąco rozwiązywać. Pomimo tych trudności jego sytuacja finansowa jest bardzo dobra.  

W jakich innych obszarach powiat makowski realizuje inwestycje?

Zbigniew Deptuła: Sporą część środków finansowych przeznaczamy również na oświatę. W minionych latach przeprowadziliśmy kompleksowy remont i rozbudowę  niemal wszystkich budynków szkolnych za blisko 20 mln zł. Obecnie generalny remont przechodzi budynek Zespołu Szkół w Różanie, którego koszt wynosi ponad 5,8 mln zł. Na przyszły rok planujemy budowę sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim. Staramy się także na bieżąco doposażać wszystkie placówki w sprzęt komputerowy i niezbędne pomoce dydaktyczne. Wiele przedsięwzięć realizujemy również w zakresie bezpieczeństwa czy też pomocy społecznej, na którą w przyszłorocznym budżecie chcę przeznaczyć sporą część środków finansowych.

Działania Pana Starosty spotykają się z uznaniem nie tylko wśród mieszkańców powiatu makowskiego, ale też w gremiach zewnętrznych.

Zbigniew Deptuła: O sukcesach inwestycyjnych powiatu makowskiego świadczy m.in. prestiżowe wyróżnienie, jakie odebrałem w konkursie Lider Zmian 2019 w kategorii Samorząd, Lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca – powiaty poniżej 75 tys. mieszkańców. Konkurs ten organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Także awans w rankingu lider inwestycji 2019-2021 na pozycję 25 z 314 powiatów znajdujących się w rankingu jest efektem konsekwentnie realizowanej przez nas polityki oraz skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych. Cieszę się, że skok inwestycyjny powiatu makowskiego odzwierciedla się nie tylko w ogólnopolskich rankingach, ale coraz częściej jest doceniany też przez naszych mieszkańców. 

Dużym zaszczytem i wyróżnieniem był również dla mnie wybór do składu Zarządu ZPP podczas tegorocznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. W przeszłości miałem zaszczyt pełnić tę funkcję wielokrotnie. Spotkania i rozmowy z najlepszymi samorządowcami to możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych, co dla mnie jako wieloletniego samorządowca jest bardzo istotne.

Jak podsumowałby Pan Starosta dotychczasowe działania i oceniłby perspektywy dla powiatu makowskiego?

Zbigniew Deptuła: Realizacja inwestycji oraz wielu innych działań podejmowanych przez powiat nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie wsparcie i dobra współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego, administracją rządową oraz wójtami i burmistrzami powiatu makowskiego, za którą – korzystając z okazji – chciałbym serdeczne podziękować.

Dziś coraz trudniej jest zarządzać samorządem, na co wpływ ma przede wszystkim niepewne jutro. Ja jednak jestem optymistą i wierzę w to, że samorządy się obronią – mimo trudności, z jakimi się spotykają – i będą służyły nadal swoim mieszkańcom, bo są do tego bardzo dobrze przygotowane. 

Pon., 31 Lp. 2023 0 Komentarzy
Wojciech Dąbrówka
Redaktor Wojciech Dąbrówka