Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ile chemii w butach?

Ile chemii w butach? fotolia.pl

Inspekcja Handlowa przeprowadziła w 2021 r. kontrole, których celem było sprawdzenie, czy obuwie oferowane do sprzedaży konsumentom nie zawiera niedozwolonych do stosowania substancji chemicznych lub ich stężenie nie przekracza wartości dopuszczalnej określonej w załączniku XVII rozporządzenia REACH1.

Obowiązujące przepisy zakazują wprowadzania produktów, które zawierają substancje lub mają zbyt dużą zawartość substancji, których stosowanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia konsumentów. Mimo powyższego zakazu i działań podejmowanych przez organy nadzoru, na rynku mogą znajdować się wyroby, w których wykrywa się niebezpieczne dla ludzi związki chemiczne.

Substancje, których ograniczenia stosowania wynikają z rozporządzenia REACH, to związki chemiczne, mogące wywoływać np. alergie, podrażnienia skóry, oczu, czy kłopoty
z oddychaniem, ale również takie, których szkodliwych skutków nie widać od razu, a są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, np. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko. Niestety bardzo często sprzedawcy sami nie są świadomi, że w ich ofercie mogą znajdować się produkty, zawierające niedozwolone substancje, bądź produkty, w których zawartość substancji przekracza dozwolony poziom.

W celu ograniczenia napływu na polski rynek produktów zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, Inspekcja Handlowa we współpracy z Krajową Administracją Skarbową (KAS) wzięła udział w projekcie, którego przedmiotem była kontrola importowanego obuwia skórzanego.

Łącznie kontrolą w ramach działań planowych objęto 115 przedsiębiorców, w tym:

  • 8 producentów,
  • 2 importerów,
  • 1 hurtownię,
  • 104 sklepy detaliczne, którzy oferowali do sprzedaży różnego typu obuwie.

Ponadto do badań laboratoryjnych w ramach współpracy z KAS pobrano do badań obuwie od 7 importerów.

W toku prowadzonych kontroli planowych przebadano 122 partie obuwia, pod względem zawartości poniższych substancji chemicznych:

  • 41 partii – w zakresie zwartości chromu (VI),
  • 14 partii - w zakresie zwartości formaldehydu,
  • 50 partii - w zakresie zwartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
  • 17 partii - w zakresie zwartości kadmu i ołowiu.

Ponadto w ramach wspólnego projektu z KAS do badań laboratoryjnych pobrano 14 próbek obuwia w zakresie zawartości chromu (VI). W wyniku podjętych badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 partię obuwia damskiego z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości chromu (VI) – próbka pobrana w ramach kontroli planowych. Kontrolowany przedsiębiorca podjął dobrowolne działania wycofując kwestionowany wyrób z oferty handlowej. Ponadto, zgodnie z przepisami, kontrolowany jest zobowiązany do pokrycia kosztów badań kwestionowanego produktu.

Źródło: UOKiK

Wt., 3 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś