Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

UZP o dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

UZP o dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego fotolia.pl

Wzrost cen materiałów i kosztów pracowniczych, przerwanie łańcucha dostaw, ograniczenia w dostępności produktów i materiałów, konflikt zbrojny w Ukrainie to zjawiska wywołujące zmiany w warunkach realizacji umów w zamówieniach publicznych.

W związku z zaistniałą sytuacją rynkową Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię, w której określił przypadki dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania.

UZP przewiduje, że strony mają możliwość wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. We wskazanym przepisie dopuszczono modyfikację wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie klauzul umownych, bowiem zamawiający znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji cen ofertowych, a także mechanizmy funkcjonowania rynku, w szczególności w ramach kontraktów długoterminowych, powinien formułować klauzule pozwalające na dostosowywanie poziomu wynagrodzenia wykonawcy do zmieniających się okoliczności. Powinno to dotyczyć kosztów usług lub dostaw służących realizacji świadczenia oraz kosztów osobowych, w taki sposób, aby niwelować, w zakresie w jakim jest to możliwe do przewidzenia, negatywne skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej stron umowy.

Opinia Urzędu wskazuje również na możliwość wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp. W tym wypadku ustalenia wymaga, że konieczność modyfikacji umowy jest wywołana okolicznościami, których nie można było przewidzieć, mimo dochowania przez zamawiającego należytej staranności w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku tej przesłanki chodzi o sytuację, w której zamawiający nie miał obiektywnej możliwości przewidzenia takiej zmiany lub jej skali. Zdaniem UZP za takie zjawiska można uznać m.in. gwałtowną dekoniunkturę, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów. Urząd wskazuje, że wojna w Ukrainie oraz jej transgraniczne gospodarcze skutki jest zdarzeniem, którego nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności i mieści się w dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp.

W końcowych wnioskach opinii UZP przypomina, że zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp jest dopuszczalna w sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy – zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, zmianę sposobu jego wykonania itp. Według autorów opinii niedopuszczalna jest zmiana polegająca wyłącznie na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy. Modyfikacja taka nie skutkuje bowiem zwiększeniem wartości wykonywanej umowy, a wyłącznie ceny realizacji świadczenia.

Istotnym z punktu widzenia samorządów tematem rosnących kosztów materiałów budowlanych i realizacji samorządowych inwestycji zajmowały się połączone sejmowe Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r., w którym udział brali przedstawiciele Związku Powiatów Polskich. Strona samorządowa, jak też przedsiębiorcy zwrócili uwagę, że realizacja wielu zamówień „wisi na włosku” z powodu masowej renegocjacji umów. Obowiązujące przepisy i stanowiska UZP nie są wystarczające do poradzenia sobie z tym problemem.

Obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii zapewnił, że resort prowadzi prace legislacyjne dotyczące waloryzacji umów w zamówieniach publicznych.

O relacji z posiedzenia połączonych komisji można przeczytać tutaj.

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych z 24.03.2022 r.

Źródło: www.uzp.gov.pl 

Czw., 2 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak