Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Różni podróżni – obsługa bez barier” – trwa rekrutacja na szkolenie

„Różni podróżni – obsługa bez barier” – trwa rekrutacja na szkolenie fotolia.pl

Można składać wnioski o udział w szkoleniu „Różni podróżni – obsługa bez barier”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Transportu Kolejowego i Instytut Transportu Samochodowego organizują szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

W dwudniowym szkoleniu udział mogą wziąć pracownicy:

 • mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących  działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego;
 • podwykonawców zarządców dworców, świadczących usługi asysty;
 • podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego;
 • organizatorów transportu zbiorowego;
 • podwykonawców organizatorów transportu zbiorowego.

Zajmujących niżej wymienione stanowiska:

 • sprzedawca biletów;
 • pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera;
 • pracownik infolinii;
 • członek drużyny konduktorskiej;
 • pracownik świadczący usługi asysty na dworcu;
 • kontroler biletów;
 • kierowca;
 • motorniczy;
 • pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi;
 • trener wewnętrzny.

Pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkoleniowym jest ok. miesięczna przerwa.

Szkolenie ma charakter praktyczny - warsztatowy, jest nastawione na wzrost wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie udzielania pomocy i przekazywania informacji oraz komunikowania się z różnorodnymi klientami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami. 

Podczas szkolenia uczestnicy z jednej strony spojrzą oczami osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, na bariery mogące występować w czasie podróży transportem zbiorowym. Z drugiej strony wskazane zostaną praktyczne rozwiązania i zasady komunikowania się i udzielania pomocy takim osobom, a więc nabycie praktycznych umiejętności.

4-godzinne szkolenie dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowych, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego oraz organizatorów transportu zbiorowego skierowane jest do:

 • prezesów/dyrektorów;
 • wiceprezesów/wicedyrektorów odpowiedzialnych za obszar obsługi klientów;
 • przedstawicieli związków zawodowych, działających u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach.

Podczas szkolenia dla kadry zarządzającej zaproponowane zostaną wdrażane przez PFRON standardy obsługi różnorodnych klientów, co w efekcie ma spowodować wzrost marki przedsiębiorstw transportu zbiorowego jako tych, w których kwestia dostępności usług nie jest traktowana jako dodatkowy koszt, ale jako element wpływający na ich większą konkurencyjność.

Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu 2-dniowym jest udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego czy organizatora transportu zbiorowego w szkoleniu 4-godzinnym dla kadry zarządzającej.

Składane wnioski o udział w szkoleniu muszą zatem wskazywać uczestników zarówno szkolenia 2-dniowego, jak i 4-godzinnego łącznie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej OFRON oraz pod numerem telefonu: 22 505 57 84.

Szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier” jest realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

 

Pt., 17 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska