Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Organ j.s.t. a sfera cywilnoprawna i administracyjnoprawna – wyrok WSA

Organ j.s.t. a sfera cywilnoprawna i administracyjnoprawna – wyrok WSA fotolia.pl

W jednej z rozpatrywanych ostatnio spraw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wypowiedział się w tytułowej kwestii. Skarżąca żądała wydania przez Burmistrza Miasta decyzji administracyjnej. Sąd jednak nie podzielił jej stanowiska. Dlaczego?

Przedmiotem omawianej sprawy była zarzucana przewlekłość załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie obowiązku zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, stąd też w ocenie Sądu stosownej podstawy prawnej do wydania żądanej decyzji należało poszukiwać w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jednak jak zaznaczył WSA, wskazana ustawa nie zawiera w materii normatywnej obowiązku wydania decyzji administracyjnej przez jakikolwiek organ administracji publicznej w przedmiocie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. W świetle art. 6 k.p.a., powyższe oznacza, że Burmistrz Miasta nie miał żadnych podstaw do wydania decyzji administracyjnej, tym bardziej do wszczęcia postępowania administracyjnego – stwierdził Wojewódzki Sąd.

Sąd przyznał rację Burmistrzowi Miasta, który wskazywał, że kwestia zawierania umów najmu jest domeną prawa cywilnego, a nie prawa administracyjnego. WSA podkreślił przy tym, że Burmistrz Miasta występujący nie w roli organu administracji publicznej, ale jako organ wykonawczy samorządu gminnego – Miasta, ma kompetencję do zawierania umów cywilnoprawnych w imieniu Miasta, które posiada autonomię woli, wynikającą z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP. W ocenie Sądu Miasto jako podmiot prawa cywilnego Miasto – tak, jak każdy podmiot prawa – może decydować o chęci zawarcia umowy cywilnoprawnej.

W sytuacji gdy skarga z uwagi na brak właściwości sądu administracyjnego jest niedopuszczalna, ponieważ należy do kognicji wydziałów cywilnych sądów powszechnych, nie jest możliwe dokonanie merytorycznej oceny zasadności skargi, a więc badanie zarzucanej przewlekłości nie poddaje się sądowej kontroli pod względem zgodności z prawem – orzekł WSA.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2021 r., II SAB/Po 93/21

Źródło: CBOSA

Sob., 21 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel