Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uchwały JST - sąd hamuje prokuratora

Uchwały JST - sąd hamuje prokuratora fotolia.pl

Przepis art. 70 ustawy - Prawo o prokuraturze, chociaż nie wprowadza obligatoryjnej kolejności co do możliwości korzystania przez prokuratora z przewidzianych w nim środków prawnych, to jednak użyte w nim określenie „prokurator zwraca się do organu” oraz dalsze określenie „prokurator może także wystąpić […] do sądu administracyjnego” wskazują na konieczność rozważnego i racjonalnego korzystania z przewidzianych w nim środków prawnych, w szczególności, gdy kontrolowany przez prokuratora akt organu samorządu terytorialnego obowiązuje już wiele lat (w sprawie ponad 15 lat), nie został zakwestionowany przez organ nadzoru, a mieszkańcy pozostają w przeświadczeniu jego legalności, zaś organ przystąpił do opracowania nowego aktu, który ma zastąpić dotychczasowy.

W takiej sytuacji, w ocenie sądu, prokurator powinien skorzystać nie z najdalej idącego środka zaskarżania, tj. skargi sądowoadministarcyjnej o stwierdzenie nieważności całego dotychczasowego aktu, lecz rozważyć kontrolę legalności będącego w procedowaniu nowego aktu, który ma zastąpić ten skarżony do sądu. Tak wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 28 lipca 2021 r. sygn. II SA/Sz 658/21.

Sąd wskazał, że stwierdzenie nieważności uchwały organu stanowiącego w całości może nastąpić jedynie wówczas, gdy uchwała ta w sposób bezsporny i jednoznaczny oraz istotny narusza prawo i pozostaje w niezgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym. W ocenie sądu, analiza przepisów zaskarżonej uchwały nie dawała podstaw do stwierdzenia, że stan taki miał miejsce w tym przypadku. Sad wskazał, że kwestionowana przez prokuratora uchwała obowiązuje już zatem w formie przyjętej przez organ przez ponad 15. Oceniając, czy zainicjowana skargą prokuratora sprawa dotyczy interesów innych osób i czy zachodzi w sprawie przesłanka zaistnienia ochrony obiektywnego porządku prawnego, sąd stwierdził brak takiej przesłanki w konieczności stwierdzenia nieważności całej zaskarżonej uchwały, bowiem mieszkańcy przez cały okres jej obowiązywania pozostawali w przeświadczeniu jej legalności i nabywali na jej podstawie określone uprawnienia oraz ponosili określone obowiązki.

Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: CBOSA

Śr., 11 Sp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel