Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy umowy zawierane z samorządem są informacją publiczną? WSA wyjaśnia

Czy umowy zawierane z samorządem są informacją publiczną? WSA wyjaśnia fotolia.pl

Każda osoba zawierająca umowę z organem gminy i pobierająca wynagrodzenie ze środków publicznych, musi się liczyć z możliwością udostępnienia danych dotyczących tych umów i pobieranych wynagrodzeń na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip). Wobec kolizji prawa do informacji publicznej z prawem do ochrony danych osobowych, należy przyznać priorytet prawu do informacji publicznej zważywszy zwłaszcza na to, że w ramach gospodarki rynkowej nie istnieje przymus zawierania umów z podmiotami publicznymi – uznał WSA we Wrocławiu.

Skarżący wystąpił do wójta gminy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej m. in.:

  1. kwoty wynagrodzenia, którą otrzymała określona osoba fizyczna od samorządu,
  2. tytułu prawnego tego wynagrodzenia, tj. czy pochodzi ono z umowy czy też z dotacji,
  3. przedmiotu i numerów umów realizowanych przez tę osobę.

Wójt, udzielając pisemnej odpowiedzi wyjaśnił, że żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej, a wskazana osoba fizyczna nie jest zatrudniona w urzędzie gminy, nie pełni funkcji publicznych oraz nie jest funkcjonariuszem publicznym. Organ uznał, że taki wniosek nie może być rozpoznany w trybie udip.

Sąd rozpoznając skargę stwierdził bezczynność wójta oraz nakazał załatwienie wniosku skarżącego.

WSA wskazał, że walor informacji publicznej mają dane dotyczące majątku JST, samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych. Jakiekolwiek zadysponowanie majątkiem publicznym będzie stanowiło informację publiczną, niezależnie od przeznaczenia wydatkowanych środków publicznych i celu, jaki mają one zaspokoić. To nie przeznaczenie środków publicznych decyduje o tym, czy konkretna informacja ma walor publicznej. Sam fakt wydatkowania tych środków sprawia, że informacje na ten temat mają publiczny charakter i winny podlegać ujawnieniu w trybie i na zasadach określonych udip.

„Informacja o majątku”, którym dysponują zarówno władze publiczne, jak i podmioty realizujące zadania publiczne, podlega udostępnieniu stronie zainteresowanej, zaś kontrahenci zawieranych przez te podmioty umów muszą liczyć się z tym, że korzystanie ze środków publicznych w ramach tychże umów (w jakikolwiek sposób lub formie) może także podlegać społecznej kontroli, wykonywanej w trybie udip, i że dane tych kontrahentów nie będą korzystać z ochrony.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 10.06.2022 r., sygn. IV SAB/Wr 1393/21, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA

Czw., 4 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak