Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dopuszczalność pouczenia przedsiębiorcy wywożącego śmieci za nierzetelne sprawozdanie. NSA ujednolicił wykładnię prawa

Dopuszczalność pouczenia przedsiębiorcy wywożącego śmieci za nierzetelne sprawozdanie. NSA ujednolicił wykładnię prawa fotolia.pl

Do postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosuje się kodeks postępowania administracyjnego w zakresie możliwości odstąpienia od wymierzenia kary – tak wynika z uchwały 7 sędziów NSA z 9 czerwca 2022 r.

Sąd rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały w celu wyjaśnienia rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zdaniem RPO rozstrzygnięcia wymagała problematyka, możliwości zastosowania przepisów dotyczących odstąpienia od wymierzenia kary określonych w KPA w zakresie postępowań w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

KPA w art. 189f przewiduje, że organ administracji publicznej, w drodze decyzji odstępuje od nałożenia ww. kary i poprzestaje na pouczeniu w przypadku, gdy:

  • waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub,
  • za to samo zachowanie, prawomocną decyzją nałożono uprzednio na stronę administracyjną karę pieniężną przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna.

Przypomnieć należy, że przedsiębiorca odbierający odpadu komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera te odpady bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, podlega karze pieniężnej w wysokości 5 tys. zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu. Na takiego przedsiębiorcę można nałożyć karę w wysokości 10 tys. zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania takiej działalności bez wymaganego wpisu. Dodatkowo, za przekazanie nierzetelnego sprawozdania nakłada się karę w wysokości od 200 zł do 500 zł, a jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania – od 500 zł do 5000 zł.

Dotychczas sądy administracyjne orzekały dwojako, bowiem uznawały, że należy stosować przepisy dot. odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, lub że nie można od tej kary odstąpić.

NSA podejmując uchwałę wskazał, że dotyczy ona przedsiębiorców zajmujących się wywozem i utylizacją śmieci, jak też gminnych jednostek organizacyjnych, które nie odbierają odpadów. Uzasadniając swoje stanowisko sąd podniósł, że intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu art. 189f KPA było ujednolicenie problematyki wymierzania administracyjnych kar pieniężnych, zatem te rozwiązania należy stosować do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 09.06.2022 r., sygn. III OPS 1/21, orzeczenie prawomocne.

Źródło: CBOSA 

Śr., 15 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak