Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy związek komunalny musi powołać biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego?

Czy związek komunalny musi powołać biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego? fotolia.pl

Na tak postawione pytanie jednego ze związków międzygminnych odpowiedzi udzieliła niedawno zielonogórska RIO.

JST „musi”

Izba po pierwsze wyjaśniła, że zgodnie z art. 268 ustawy o finansach publicznych (ufp), obowiązek zbadania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy tych JST, w których liczba mieszkańców ustalona przez GUS na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy.

Oznacza to, że liczba mieszkańców ustalana przez GUS nie dotyczy ustalania liczby mieszkańców w związkach celowych gmin, czy też liczby mieszkańców związków powiatowo-gminnych. RIO oceniła, że regulacja zawarta w art. 268 ufp nie ma zastosowania do związków jednostek samorządu terytorialnego. Związki komunalne posiadają osobowość prawną, własne statuty, organy statutowe związku, prowadzą samodzielną gospodarkę finansową i stanowią osoby prawne odrębne od JST, które je tworzą.

Powołując się na poglądy doktryny Izba dodatkowo wskazała, że art. 268 ufp ma zastosowanie wyłącznie do badania rocznego bilansu JST, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy osób.

Związek komunalny „może”, ale nie „musi”

Jak wyjaśniono, związek komunalny nie jest zobligowany do powoływania biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego. Jednakże zdaniem RIO nie ma formalno-prawnych przeszkód, aby w drodze decyzji organów związku biegły został powołany w celu zbadania sprawozdania, mimo braku ustawowego obowiązku w tym zakresie.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 18.03.2024 r., znak: RIO.II.K.061.5.2024

Źródło: bip-api.zielonagora.rio.gov.pl 

Czw., 28 Mrz. 2024 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak