Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak zaklasyfikować wieloletnie umowy ubezpieczenia majątku JST? RIO wyjaśnia

Jak zaklasyfikować wieloletnie umowy ubezpieczenia majątku JST? RIO wyjaśnia fotolia.pl

Do przedsięwzięć, czy też w ramach umów na ciągłość działania jednostki – jak zaklasyfikować wieloletnią umowę ubezpieczenia majątku JST? Na tak postawione pytanie wyjaśnień udzieliła ostatnio katowicka RIO.

Przedsięwzięcia

Izba wskazała, że stosownie do art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w wykazie przedsięwzięć (w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej) powinny być ujmowane wszelkie działania spełniające wymagania określone w tym przepisie, które wykraczają poza rok budżetowy. Jeżeli zaciągnięcie zobowiązania, tj. podpisanie umowy, nastąpiło w roku wcześniejszym a jego realizacja będzie odbywała się w roku następnym, to bez wątpienia jest to przedsięwzięcie wieloletnie, obejmujące swym zakresem te dwa kolejne lata.

Umowy na ciągłość działania jednostki

Z kolei umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie powinny być zaliczane do katalogu przedsięwzięć.

Ustalenie rodzaju umów, zawieranych w odniesieniu do art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotyczy wszelkiego rodzaju umów związanych z realizowanymi przez JST zadaniami w perspektywie czasowej dłuższej niż rok budżetowy. Warunkiem koniecznym jest niezbędność realizowania takich umów dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Oznacza to, że na jednostce korzystającej przy zawieraniu umów z upoważnienia otrzymanego na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych będzie ciążył obowiązek uzasadnienia takiego działania.

A co jeśli umowa nie spełnia warunków przedsięwzięcia lub umów na ciągłość działania jednostki?

Zdaniem RIO, jeżeli dana umowa nie spełnia warunków przedsięwzięcia bądź też zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, wówczas powinna być zawarta na rok budżetowy przy wykorzystaniu odpowiedniego upoważnienia organu wykonawczego dotyczącego zaciągania zobowiązań.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 19.02.2024 r., znak: WA-023/2/24

Źródło: riokatowice.bip.net.pl 

Czw., 14 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak