Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Państwo bierze się za kryptowaluty. Jest projekt ustawy

Państwo bierze się za kryptowaluty. Jest projekt ustawy fot.pixabay

Organizacji i wykonywania nadzoru nad oferującymi kryptoaktywa, osobami ubiegającymi się o dopuszczenie kryptoaktywów do obrotu, emitentami tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem oraz dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów – tego ma dotyczyć ustawa o kryptoaktywach. Jej projekt pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Ustawa ma na celu zapewnienie rzeczywistego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937. Rozporządzenie, zwane potocznie „MiCA” (od ang. Markets in Crypto-assets), jest pierwszym tak kompleksowym unijnym aktem regulującym działanie rynku wirtualnych walut i innych cyfrowych odzwierciedleń wartości lub praw, które da się przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub technologii podobnych.

Najważniejszym założeniem przyszłej ustawy jest przyznanie Komisji Nadzoru Finansowego roli organu nadzorującego rynek kryptoaktywów. Komisja zostanie „uzbrojona” w odpowiednie środki nadzorcze, w tym możliwość nakładania kar (których katalog będzie bardzo szeroki) na podmioty nadzorowane. Na emitentów tokenów powiązanych z kryptoaktywami i tokenów będących e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, zostaną nałożone obowiązki, w tym dotyczące przekazywania KNF informacji dotyczących ich działalności.

Ponadto, projekt ma ustalić zakres i zasady zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów. Projektowane rozwiązanie przewiduje stworzenie katalogu sytuacji, w których ujawnienie informacji nie stanowi niedochowania tajemnicy zawodowej. Zostaną określone także podmioty, wobec których ujawnienie ww. informacji nie będzie naruszeniem. Projektodawcy chcą też wprowadzenia możliwości składania oświadczeń woli w formie elektronicznej w odniesieniu do usług dotyczących kryptoaktywów lub ich oferty publicznej. Przewiduje się nadanie tak złożonemu oświadczeniu woli mocy równej oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Rząd planuje uchwalenie przepisów w II kwartale tego roku.

Etap: przesłano do uzgodnień i konsultacji społecznych.

Czw., 29 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński