Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Usługa e-doręczeń bez przetargów – opinia UZP

Usługa e-doręczeń bez przetargów – opinia UZP fotolia.pl

Umowy na usługę e-doręczeń będą mogły być zawierane z pominięciem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – wynika z opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych.

W związku z wdrażaniem w Polsce usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która polega na możliwości wysłania lub odbioru korespondencji za potwierdzeniem odbioru drogą elektroniczną (tzw. e-doręczenia), UZP przedstawił informację na temat udzielania zamówień na publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczną usługę hybrydową, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Urząd podaje, że operator wyznaczony jest z mocy ustawy – Prawo pocztowe jedynym podmiotem uprawnionym do świadczenia ww. usług, zatem należy uznać, że przysługuje mu prawo wyłączne do ich realizacji.

Zgodnie z art. 149 ust. 1 Prawa pocztowego, obowiązki operatora wyznaczonego wynikające z tej ustawy zostają powierzone Poczcie Polskiej S.A., jako operatorowi wyznaczonemu, do dnia 31 grudnia 2025 r.

Dalej UZP wskazuje, że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 4 Pzp, przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień na usługi udzielane przez zamawiającego publicznego i zamawiającego sektorowego zamawiającemu publicznemu, któremu wyłączne prawo do świadczenia tych usług przyznano na podstawie ustawy lub innego aktu normatywnego podlegającego publikacji.

W rezultacie przyjmując, że Poczta Polska S.A. jest zamawiającym publicznym, o którym mowa w art. 4 pkt 3 Pzp, a także jest jedynym podmiotem, z mocy ustawy uprawnionym w okresie do 31 grudnia 2025 r. do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej, to uprawniona będzie przesłanka zastosowania wyłączenia obowiązku stosowania Pzp, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 4 tej ustawy.

Z pełną treścią opinii prawnej można zapoznać się w informatorze UZP nr 3/2023 pod adresem: www.gov.pl 

Czw., 23 Lst. 2023 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak