Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pieniądze z FEnIKS na infrastrukturę wodociągową - ruszył nabór

Pieniądze z FEnIKS na infrastrukturę wodociągową - ruszył nabór fotolia.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór projektów w ramach FEnIKS dotyczący infrastruktury służącej dostarczaniu wody pitnej. W puli jest 300 milionów złotych.

NFOŚiGW jako Instytucja Wdrażająca dla działania FENX.02.05 Woda do spożycia priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłosił w ostatnim tygodniu nabór projektów w ramach działania FENX.02.05 „Woda do spożycia”.

Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów które dotyczą budowy i modernizacji infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody przydatnej do spożycia. Minimalna wysokość dofinansowania to pół miliona złotych. Wśród wspieranych działań wskazywane są np. inwestycje związane z ograniczaniem strat wody, jej odzyskiem, ponownym użyciem, zarządzaniem oraz zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody, mające na celu zagwarantowanie dostępu ludzi do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia.

Podmioty, które mogą otrzymać dofinansowanie to jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Zgodnie z regulaminem, wsparcie mogą otrzymać te podmioty, które zaopatrują gminy powyżej 15 tysięcy mieszkańców.

Nabór rozpoczął się 31 października 2023 r. i potrwa do 31 stycznia 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 (CST2021) dostępnej tutaj. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją użytkownika aplikacji WOD2021 wnioski o dofinansowanie wnioskodawca, stanowiącą załącznik nr 4) do Regulaminu wyboru projektów.

Szczegóły można znaleźć na stronie NFOŚiGW POD TYM ADRESEM.

Pt., 3 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński