Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bez kas fiskalnych w 2024 - projekt rozporządzenia

Bez kas fiskalnych w 2024 - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Przedłużenie do 2024 roku dotychczasowych zwolnień, w tym także dla jednostek samorządu terytorialnego, z obowiązku korzystania z kas fiskalnych przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany w resorcie finansów.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przedmiotowy projekt, co do zasady, przedłuża termin obowiązywania dotychczasowych zwolnień określonych w rozporządzeniu z 2021. 

Jak tłumaczą projektodawcy - brak publikacji nowego aktu skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2024 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień z prowadzenia ewidencji w tej formie. 

Zwolnienie ma objąć również samorządy. Zgodnie z przedstawionym dokumentem, obejmie ono jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez utworzone przez nie samorządowe jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe, a także urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie, jeżeli na dzień 31 grudnia 2016 r. takie JST lub ich jednostki organizacyjne korzystały ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z projektem można zapoznać się na stronie RCL.

Pt., 27 Prn. 2023 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński