Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RIO o rezerwie na zarządzanie kryzysowe

RIO o rezerwie na zarządzanie kryzysowe fotolia.pl

Czy z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe można sfinansować: modernizację wyeksploatowanego miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania, a także zakup brakującego umundurowania ochronnego dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej?

Na takie pytania zadane przez prezydenta miasta odpowiedzi udzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

Izba, powołując się na art. 26 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym wskazała, że finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei na podstawie art. 26 ust. 4 ww. ustawy w budżecie JST tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków wskazanych w przywołanym przepisie.

Co do modernizacji wyeksploatowanego systemu ostrzegania i alarmowania, RIO wskazuje, że przeznaczenie środków z rezerwy na ten cel jest możliwe, o ile wypełnia przesłanki wymienione w ustawie. Prezydent miasta – w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie miasta. Zatem jest on organem właściwym do dokonania oceny prawnej i faktycznej zasadności rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

RIO wykluczyła natomiast możliwość wykorzystania środków rezerwy na uzupełnienie brakującej ilości umundurowania ochronnego dla strażaków Komendy Powiatowej PSP. Izba argumentowała, że ewentualne uczestnictwo miasta w pokryciu części kosztów funkcjonowania PSP (o czym mowa w art. 19b ustawy o Państwowej Straży Pożarnej), może zostać zrealizowane w ramach pozostałych wydatków budżetu miasta, nie objętych rezerwą celową.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 29.03.2023 r., znak: K.43.13.2023

Źródło: bip.szczecin.rio.gov.pl 

Czw., 6 Lp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak