Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Małopolskie. Wsparcie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej

Małopolskie. Wsparcie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej fotolia.pl

Od 31 stycznia do 3 marca 2023 roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów, które realizują cel 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki,
  • jednostki naukowe,
  • uczelnie,
  • instytucje kultury,
  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związku wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych.

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii. Wsparcie mogą uzyskać projekty z obszaru objętego SPR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 15 467 630,00 zł.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 90%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Więcej informacji tutaj: www.rpo.malopolska.pl

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Czw., 5 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba