Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dostępne mieszkanie - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu

Dostępne mieszkanie - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu fotolia.pl

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie zmiany miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych w ramach programu PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Dofinansowanie może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która:

  1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem: www.pfron.org.pl

Program jest realizowany przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, nie później niż do 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem sow.pfron.org.pl.

Źródło: PFRON

Sob., 5 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba