Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o nabyciu z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

WSA o nabyciu z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się ostatnio na temat orzekania przez organy administracji na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Jakie stwierdzenia sformułował NSA?

W omawianej sprawie sporne było to, czy organ pierwszej instancji ustalił z całą pewnością, że działka w dacie 31 grudnia 1998 r. zajęta była pod drogę publiczną i w związku z tym znajdowała się we władaniu podmiotu prawa publicznego, na którego rzecz ma nastąpić przejęcie własności. Sąd wskazał, że okoliczności tej nie potwierdzała mapa z projektem podziału nieruchomości przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w lipcu 2017 r., gdyż nie zawierała adnotacji uprawnionego geodety, że obrazuje ona stan faktyczny na dzień 31 grudnia 1998 roku. W ocenie NSA adnotacji tej nie może zastąpić oświadczenie geodety będącego pracownikiem Starostwa Powiatowego, gdyż powiat ten był bowiem jednostką, na rzecz której miało nastąpić przejęcie własności spornej nieruchomości. Oznaczało to według Naczelnego Sądu, że oświadczenie to było obarczone niedającymi się usunąć wątpliwościami co do jego rzetelności, a zatem nie dawało pewności co do stanu nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 roku. Sąd zauważył również, że organ odwoławczy w wyniku zwrócenia się do geodety, który sporządził mapę przyjętą do zasobu geodezyjnego i kartograficznego o potwierdzenie, iż sporna działka 31 grudnia 1998 r. była zajęta na drogę publiczną, nie uzyskał takiego zapewnienia.

NSA zwrócił także uwagę na to, że organ odwoławczy wskazał na dopuszczalność posłużenia się w postępowaniu dowodem pośrednim w postaci wykonanych przed 1 stycznia 1999 r. zdjęć lotniczych z naniesionymi granicami dziełek geodezyjnych potwierdzającymi istnienie drogi publicznej i jej przebieg wraz z pasem drogowym przez sporną działkę. Jednakże równocześnie Naczelny Sąd zaznaczył, iż uwidocznienie na zdjęciu lotniczym określonych obiektów nie może zostać uznane za potwierdzenie przebiegu granic działek geodezyjnych, a tym samym nie potwierdza, że sporna nieruchomość na dzień 31 grudnia 1998 r. była zajętą pod drogę publiczną.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2021 r., I OSK 2818/20

Źródło: CBOSA

Czw., 4 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel