Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o doniosłości wniosku o dofinansowanie

WSA o doniosłości wniosku o dofinansowanie fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach – w kontekście art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej – przypomniał, po dokonaniu przeglądu dotychczasowego orzecznictwa sądowoadministracyjnego, o istotnej roli wniosku o dofinansowanie. Spójrzmy zatem na stanowisko WSA w tym zakresie.

Po pierwsze Sąd wskazał, że treść wniosku o dofinansowanie stanowi zasadniczy dokument postępowania w sprawie dofinansowania unijnego i ma moc wiążącą dla rozstrzygnięcia konkursu, a za błędy w jego sporządzeniu ponosi odpowiedzialność wnioskodawca, gdyż to wnioskodawca winien starannie przygotować dokumentację zgodnie z wymogami konkursu (por. wyroki NSA: z 6 grudnia 2017 r. sygn. akt II GSK 3765/17, z 3 lutego 2017 r. sygn. akt II GSK 60/17, z 20 lutego 2018 r. sygn. akt II GSK 4280/17). Idąc dalej zaznaczył, iż szczególne znaczenie ma przygotowanie wniosku z uwzględnieniem znanych wnioskodawcy kryteriów oceny, jednakowych dla wszystkich zgłoszonych do konkursu projektów. WSA podkreślił też, że podawane we wniosku dane, niezależnie od tego, czy służą one ocenie formalnej, czy merytorycznej, muszą tworzyć zbiór informacji, których wymaga instytucja ogłaszająca konkurs w celu dokonania oceny według przyjętych kryteriów (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 6 grudnia 2017 r. sygn. akt III SA/Wr 685/17). Wojewódzki Sąd przypomniał również o tym, że procedura konkursowa (w tym ocena wniosków o dofinansowanie) charakteryzuje się daleko posuniętym formalizmem, z czym każdy przystępujący do konkursu musi się liczyć i ten formalizm zaakceptować, uczynić mu zadość (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wr 273/18).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2020 r., III SA/Gl 632/20

Źródło: CBOSA

Sob., 27 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel