Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Regionalny pogram rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2022

Regionalny pogram rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2022 fotolia.pl

Od 23 listopada br. rusza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 358).

Konkurs dedykowany jest wyłącznie drugiemu typowi operacji tj. wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.

Regionalny pogram rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2022.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 445 371,97 EUR co stanowi 1 991 035,39 PLN, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 88% . 

Więcej informacji tutaj. 

Źródło: Serwis RP Województwa Śląskiego

Śr., 28 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba