Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czynność polegająca na wypłacie dotacji nie podlega kognicji sądów administracyjnych

Czynność polegająca na wypłacie dotacji nie podlega kognicji sądów administracyjnych fotolia.pl

Regulacja zawarta w art. 47 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wyraźnie wskazuje, jakie czynności organu dotującego stanowią czynność z zakresu administracji publicznej.

Zgodnie z tym przepisem, czynności podejmowane przez organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, art. 40 i art. 41, w celu ustalenia wysokości lub przekazania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, art. 40 i art. 41, stanowią czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na gruncie powyższych przepisów do Naczelnego Sądu Administracyjnego została wniesiona skarga na Zarząd Powiatu w przedmiocie wypłaty zaniżonej kwoty dotacji oświatowej. NSA skargę oddalił wskazując, że zaskarżona przez skarżącą czynność w postaci wypłaty zaniżonej kwoty dotacji nie wchodzi w zakres któregokolwiek z przepisów wymienionych w art. 47 u.f.z.o. (wyrok z dnia 13 grudnia 2019 r. I GSK 2128/19).

Czynność polegająca na wypłacie określonej kwoty dotacji jest czynnością, o której mowa w art. 34 ust. 1 u.f.z.o., zgodnie z którym, dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30 oraz 31 ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego; w przypadku dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1, liczba części należnej dotacji jest równa liczbie miesięcy, w których prowadzony jest dany kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Wskazać na marginesie należy, że przepis art. 34 ust. 1 u.f.z.o. nie został wymieniony w art. 47 tej ustawy w związku z czym czynność polegająca na samej wypłacie środków pieniężnych z tytułu dotacji nie należy do kognicji sądów administracyjnych.

Reasumując - czynność, polegająca na wypłacie kwoty dotacji jest - w ocenie NSA - czynnością techniczną, która nie podlega kognicji sądów administracyjnych.

Źródło: CBOSA

Sob., 17 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka