Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 w Priorytecie 3 i 4

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 w Priorytecie 3 i 4 fotolia.pl

Znane już są wyniki konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 w Priorytecie 3 i 4. Dofinansowano 168 projektów. Kwota dotacji wyniosła ponad 12 mln zł.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3 mają przyczynić się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Celem dofinansowanych projektów jest przede wszystkim  zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijanie edukacji obywatelskiej, wzrost znaczenia organizacji rzeczniczych i strażniczych, a także wspieranie w tworzeniu partnerstw i innych form współpracy służących aktywizacji obywateli.

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4 posłużą wzmocnieniu potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne podmiotów III sektora.  Celem jest wspieranie działań mających charakter systemowy i zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich.

W ramach priorytetu 3 Aktywni obywatele, do dofinansowania przeznaczonych zostało 127 podmiotów. Na ich wsparcie przekazana zostanie kwota w wysokości 9 006 429,34 zł. 

W ramach priorytetu 4  Silne organizacje pozarządowe, wsparcie otrzyma 41 podmiotów. Na dofinansowanie przeznaczono kwotę 3 102 867,12 zł.

W naborze do Priorytetu 3 i 4 prawidłowo złożono 1165 ofert (886 ofert w Priorytecie 3 i 279 ofert w Priorytecie 4).

W konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich mogą brać udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Pełne wyniki FIO 2017 w Priorytecie 3 i 4 dostępne są tutaj.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

Źródło: mpips.gov.pl

Niedz., 30 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun