Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundusze unijne dla JST i podmiotów leczniczych (3). Województwa: łódzkie, małopolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie

Fundusze unijne dla JST i podmiotów leczniczych (3). Województwa: łódzkie, małopolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie fotolia.pl

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 to 6 krajowych Programów Operacyjnych (w tym jeden ponadregionalny) oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w ramach których Polska ma do rozdysponowania ponad 80 mld euro. Jest to do tej pory najwyższa z pozyskanych przez nasz kraj alokacji. Jednocześnie warto także pamiętać, iż jest to ostatni okres, w trakcie którego możemy skorzystać z tak dużej puli pieniędzy.

W cyklu związanym z funduszami unijnymi przedstawimy informacje na temat ważniejszych planowanych naborów wniosków, dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom leczniczym.

W dzisiejszym artykule przegląd konkursów dla województw: łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

II połowa roku w przeglądzie funduszy unijnych

W IV kwartale 2016 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą (udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) na terenie województwa łódzkiego będą mogły ubiegać się o dotacje w ramach Działania 7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowaniu będą podlegać projekty z zakresu:

  • budowy, przebudowy i remontu infrastruktury zdrowia, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych;
  • zakupu urządzeń medycznych i wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych.

Możliwy również będzie zakup oprogramowania i sprzętu IT jako element projektu niezbędny do osiągnięcia celu realizowanego przedsięwzięcia. Projekty dotyczące dostosowania istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia do obowiązujących przepisów nie będą kwalifikowalne, za wyjątkiem przypadków, w których ich realizacja będzie uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności i dostępu do świadczeń medycznych. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi ponad 102 mln zł.

W województwie małopolskim na IV kwartał 2016 r. zaplanowano konkurs w ramach Działania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Dofinansowaniu w ramach konkursu będą podlegać projekty z zakresu budowy, przebudowy i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenia w sprzęt medyczny. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu będą podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego, będące podmiotami tworzącymi dla ww. jednostek. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi ponad 162 mln zł.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą działające na terenie województwa mazowieckiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W ramach Podziałania 9.2.2 przewidziano aż 3 konkursy:

  • konkurs na realizację programu badań przesiewowych słuchu wśród dzieci rozpoczynających naukę w szkole (termin naboru: grudzień 2016 r.);
  • konkurs na realizację programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy (termin naboru: grudzień 2016 r.);
  • konkurs na realizację programu diagnostyczno-terapeutycznego dla dzieci z autyzmem (termin naboru: listopad 2016 r.).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie poszczególnych konkursów wynosi odpowiednio 6,8 mln zł, 7,3 mln zł oraz 9,6 mln zł.

Wśród ważniejszych konkursów dla województwa warmińsko-mazurskiego należy wymienić nabór wniosków zaplanowany na grudzień, który będzie prowadzony w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W konkursie będą mogły wziąć udział zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są JST. Dofinansowaniu w ramach konkursu będą podlegać projekty z zakresu głębokiej kompleksowej modernizacji, obejmujące:

  • ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również odnawialnych źródeł energii.

Środki przeznaczona na konkurs to niemal 174 mln zł.

Na grudzień zaplanowano również nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych. Dofinansowaniu w ramach konkursu będą podlegać projekty z zakresu doposażenia placówek medycznych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów ochrony zdrowia (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakupy wyposażenia, a także zastosowania TIK (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektów powyżej. Planowana alokacja na konkurs to ponad 43 mln zł.

Przedstawione powyżej konkursy są jedynie przykładowymi, jednakże ważniejszymi z punktu widzenia potrzeb zgłaszanych przez jednostki samorządów terytorialnych oraz podmioty lecznicze.

W kolejnym artykule przedstawimy Państwu zestawienie najważniejszych konkursów zaplanowanych na rok 2016 dla województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Źródło: ZUK Know How Sp. z o.o., autorka: Agnieszka Kasprowiak, Konsultant Centrum Dotacji Unijnych, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 91 489 22 80, tel. kom.: 512 084 954, www.knowhow.com.pl

Wt., 27 Wrz. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka