Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

POIS, wod-kan: zmiany w opisie aglomeracji

POIS, wod-kan: zmiany w opisie aglomeracji fotolia.pl

Departament programów infrastrukturalnych resortu rozwoju, jako instytucja zarządzająca programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zmienił opis jednego z sektorowych kryteriów oceny projektów w działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wcześniej departament rozpatrzył trzy uwagi, które wpłynęły do jego propozycji modyfikacji kryteriów. Ostatecznie zdecydowano o przeformułowaniu zapisu kryterium formalnego nr 11, dotyczącego wielkości aglomeracji. To nie wszystkie nowości.

Działanie 2.3 obejmuje dwa typy przedsięwzięć gospodarki wodno-ściekowej: realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 tys. RLM oraz realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 do 10 tys. RLM.

Dotychczasowy opis kryterium nr 11 brzmiał: Wielkość aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (wielkość aglomeracji co najmniej 10 000 RLM, z wyjątkiem projektów realizowanych w regionach lepiej rozwiniętych - województwo mazowieckie - w tym przypadku wielkość  aglomeracji co najmniej 2000 RLM).

Po zmianie opis ma postać: Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Aktualizacji Master Planu wynosi co najmniej 10 000 RLM i jednocześnie z rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji wynosi co najmniej 10 000 RLM (z wyjątkiem projektów realizowanych w regionach lepiej rozwiniętych - województwo mazowieckie – w tym przypadku wielkość aglomeracji co najmniej 2000 RLM).

Skąd zmiana?

Powodem zmian był problem interpretacji kryterium formalnego dotyczącego wielkości aglomeracji, by określić tzw. linię demarkacyjną pomiędzy finansowaniem inwestycji z programu krajowego i z programów regionalnych, aby możliwa była właściwa ocena formalna wniosków. Ostateczna wersja opisu kryterium jest kompromisem pomiędzy wcześniej zaproponowaną przez departament modyfikacją, a oczekiwaniami zgłaszanymi przez Związek Województw RP.

Jak czytamy w uzasadnieniu ostatecznej wersji zmiany, podanym przez departament ministerstwa, jest ona konsekwencją zatwierdzenia czwartej aktualizacji KPOŚK oraz opracowaniem aktualizacji Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Przyjęcie tych dokumentów pociąga za sobą konieczność doprecyzowania w jaki sposób (na potrzeby formalnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie) dokonywana będzie ocena zgodności z linią demarkacyjną pomiędzy POIiŚ 2014-2020 a RPO. Jak wyjaśnia ministerstwo, celem kryterium jest określenie czy aglomeracja może aplikować do POIiŚ. Przyjęcie wielkości RLM zapisanej w aktualizacji Master Planu określi to jednoznacznie i pozwoli unikać sytuacji, w których aglomeracje „korygować” będą wielkość RLM na potrzeby spełnienia demarkacji między POIiŚ a RPO, w zależności od dostępności źródła finansowania.

Więcej punktów i nowe kryterium merytoryczne
 
W przypadku inwestycji w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 tys. RLM, wprowadzono jeszcze dwie nowości. Podwyższono maksymalną liczbę punktów za projekty z aglomeracji większych niż te do 10 tys. Dotychczas było 38, teraz, ze względu na dodanie nowego kryterium merytorycznego, można będzie uzyskać punktów 40. Dodane kryterium merytoryczne brzmi „aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych”. Pojawiło się ono, jak wyjaśnia ministerstwo, na prośbę Komisji Europejskiej, by promować aglomeracje powyżej 100 tys. RLM, spełniające minimum dwa warunki zgodności z dyrektywą unijną i które po zrealizowaniu inwestycji osiągną pełną z nią zgodność. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana poprzez sprawdzenia, czy aglomeracja jest ujęta w priorytecie pierwszym aktualizacji master planu. Maksymalną wartość punktów ustalono na poziomie 2 i taką samą wagę.
Czw., 25 Sp. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża