Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kontrola projektów

Kontrola projektów fotolia.pl

28 maja br. weszły w życie Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wytyczne określają ramy systemu kontroli, w ramach którego przedstawiono najważniejsze procesy kontrolne i określono podstawowe obowiązki Instytucji Zarządzającej w zakresie ich realizacji. Instytucje Zarządzające mogą doprecyzować i uzupełnić obowiązki instytucji systemu wdrażania w zakresie procesu kontroli, w ramach konkretnego programu operacyjnego, w wytycznych programowych. 

W ramach wdrażania programów operacyjnych wytyczne wyróżniają:

  1. kontrole systemowe,
  2. weryfikacje wydatków, w tym: weryfikacje wniosków o płatność beneficjenta, kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, kontrole krzyżowe,
  3. kontrole na zakończenie realizacji projektu,
  4. kontrole trwałości projektu.

Kontrole będą mogły ponadto obejmować:

  1. kontrole zdolności wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego oraz beneficjentów realizujących projekty wyłonione do dofinansowania w takim trybie do prawidłowej i efektywnej realizacji projektów, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy wdrożeniowej;
  2. kontrole dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych lub oceny oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej,
  3. inne kontrole wynikające z podpisanej z beneficjentem umowy o dofinansowanie lub z decyzji o przyznaniu dofinansowania.

W kolejnych artykułach będziemy przybliżać niektóre aspekty postępowania kontrolnego.

Pt., 5 Czrw. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel