Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana przepisów dotyczących dyżurów aptecznych – rozkłady godzin pracy aptek

Zmiana przepisów dotyczących dyżurów aptecznych – rozkłady godzin pracy aptek fotolia.pl

Kolejnym tematem jaki omówię w ramach cyklu poświęconego zmianom w Prawie farmaceutycznym dotyczącym dyżurów aptecznych będzie kwestia przekazywania przez prowadzących apteki informacji o rozkładach godzin pracy aptek.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną przekazuje zarządowi powiatu, w którym znajduje się ta apteka, rozkład godzin pracy tej apteki na dany rok najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być podjęta uchwała przez zarząd powiatu w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy, oraz informuje zarząd powiatu o zmianach tego rozkładu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Uwaga! Z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw wynika, że w 2024 r. podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną przekazuje zarządowi powiatu albo prezydentowi miasta na prawach powiatu, w którym znajduje się ta apteka, rozkład godzin pracy tej apteki na dany rok w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Informacja ta ma zostać przekazana celem wyznaczenia dyżurów aptek według nowych zasad jeszcze w roku 2024.

Innymi słowy w 2024 r. podmioty prowadzące apteki powinny przekazać zarządowi powiatu/prezydentowi miasta na prawach powiatu rozkład godzin pracy apteki 2-krotnie – do 31 stycznia 2024 na potrzeby wyznaczenia apteki do pełnienia dyżurów w 2024 r. i do 30 września 2024 r. na potrzeby wyznaczenia apteki do pełnienia dyżurów w 2025 r.

Brzmienie art. 94 ust. 2 (poprzez odwołanie do uchwały, o której mowa w ust. 3) może sugerować, że zobowiązanym do przekazania rozkładu będą tylko prowadzący apteki na terenie powiatu, którego siedzibą jest miasto liczące nie więcej niż 40 tys. mieszkańców. Taki wniosek jest jednak błędny. Z art. 94 ust. 9 pkt 3 lit. a wynika bowiem, że fakultatywnie powiat mający siedzibę w mieście liczącym więcej niż 40 tys. mieszkańców również będzie mógł wyznaczyć aptekę do pełnienia dyżurów, a będzie mógł to robić w oparciu o informacje o rozkładach godzin pracy aptek przekazane na podstawie ust. 2.

Uwaga! W mojej ocenie prowadzący aptekę nie ma obowiązku przekazywania rozkładu pracy aptek działających na terenie tzw. powiatów obwarzankowych z uwagi na fakt wyłączenia tej kategorii powiatów z regulacji, o której mowa w art. 94 Prawa farmaceutycznego (szerzej na temat można przeczytać tutaj https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/70541-zmiana-przepisow-dotyczacych-dyzurow-aptecznych-sytuacja-tzw-powiatow-obwarzankowych).

Zgodnie z nowododawanym art. 129bb ust. 1 pkt 1 Prawa farmaceutycznego podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, który nie przekaże informacji,  której mowa w art. 94 ust. 2 podlega karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł. Chodzi tu zatem zarówno o sytuacje, gdy prowadzący aptekę nie przekaże rozkładów do 30 września jak i nie zgłosi aktualizacji godzin pracy apteki z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Ponieważ wspomniany wcześniej art. 19 ust. 3 ustawy z o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw modyfikuje termin przekazania rozkładów godzin pracy aptek na potrzeby wyznaczenia apteki dyżurującej w 2024 r., również nieprzekazanie informacji w terminie wskazanym w tym przepisie będzie podlegać karze.

Nałożenie kary będzie następować w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dział IVA – Administracyjne kary pieniężne).

Czw., 2 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel