Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kolejny szpital powiatowy w tragicznej sytuacji

Kolejny szpital powiatowy w tragicznej sytuacji fotolia.pl

Zbyt niska wycena świadczeń medycznych, wzrost ustawowych wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek oraz szybujący w górę koszt zakupu towarów i usług to dzisiejsze problemy Szpitali Powiatowych. Do Związku Powiatów Polskich wpłynęło pismo wystosowane przez Starostę Powiatu Nowomiejskiego dotyczące złej sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Włodarz Powiatu wyraźnie podkreśla, iż zapewnienie odpowiedniego finansowania bieżącego funkcjonowania szpitala nie leży po stronie samorządu, a NFZu.

Rada Powiatu Nowego Miasta Lubawskiego wyraża swoje ogromne zaniepokojenie obecną, bardzo trudną sytuacją większości szpitali powiatowych, w tym Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z.o.o. W 1997 r. budynek szpitala uległ spaleniu, ale w pierwszej kadencji udało się go odbudować, przy ogromnym zaangażowaniu społeczności lokalnej. W kolejnych latach wybudowano blok operacyjny wraz z łącznikiem, a w 2019 r. wyremontowano oddział chirurgii.

Samorząd powiatowy starał się pomagać placówce, czego realnym efektem były dokapitalizowania w łącznej kwocie ponad 6,5 mln zł. Środki te jednak powinny być przeznaczone na poprawę bazy lokalowej czy doposażenie szpitala w sprzęt, a nie na utrzymanie płynności finansowej. Zapewnienie odpowiedniego finansowania bieżącego funkcjonowania szpitala nie leży po stronie samorządu, a NFZu. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw. "sieć szpitali" miała zagwarantować Szpitalowi stabilność finansową ułatwiającą planowanie i zarządzanie kosztami. W ostatnich 3 latach działalności Szpitala nie nastąpił realny wzrost wartości kontraktu z NFZ, ale za to nieproporcjonalnie do uzyskiwanych przychodów, wzrastają koszty funkcjonowania Szpitala, w tym głównie związane z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa w zakresie norm zatrudnienia, najniższego minimalnego wynagrodzenia, wzrostu wynagrodzenia lekarzy specjalistów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, a także zakupu usług i towarów niezbędnych do funkcjonowania szpitala. Analiza kosztów wskazała, że około 70% wartości ponoszonych kosztów przez Szpital stanowią koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników jednostki zatrudnionych na umowy o pracę, umowy kontraktowe, umowy zlecenia. Diametralnie wzrosły także ceny nabycia towarów i usług. NFZ nie dokonał żadnych przeszacowań w celu pokrycia wzrostu kosztów bieżących szpitala. Starosta wykazał, iż w roku 2022 wartość kontraktu powinna zostać zwiększona o około 4,5 mln zł.

W związku z tym Powiat wnioskuje o jak najszybsze działania w celu zapewnienia finansowania szpitali powiatowych na odpowiednim poziomie, umożliwiającym bilansowanie się ich działalności, jak również zmiany systemowe, które poprawiłyby sytuację na rynku pracy w sektorze medycznym. Apeluje się także o zwiększenie wartości ryczałtu, uwzględniające wzrost kosztów pracy oraz cen towarów i usług. W przypadku braku wsparcia poprzez właściwe finansowanie działalności Szpitala, Starostwo będzie zmuszone do ograniczenia jego działalności, w tym do likwidacji oddziałów szpitalnych.

Śr., 11 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka