Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko–mazurskie. Konkurs na doposażenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Warmińsko–mazurskie. Konkurs na doposażenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą fotolia.pl

Od 3 do 14 października br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 13.2 Ochrona zdrowia.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowane mogą być następujące typy projektów:

Schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), rehabilitacji leczniczej. Przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i/lub rehabilitacji leczniczej i nie oferują stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

  • Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.
  • Cyfryzacja i informatyzacja POZ (sprzęt IT) możliwa jedynie jako element projektu. Tego typu wsparcie stanowiące główne przedsięwzięcie w projekcie możliwe jest tylko w POIiŚ.

Schemat B przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych).

  • Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń[1] oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe.

Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

W przypadku projektów przewidujących cyfryzację i informatyzację POZ, AOS i leczenia szpitalnego (również jako element projektu) - niezbędne jest uzgodnienie zakresu projektu z departamentem Ministerstwa Zdrowia właściwym do spraw e-zdrowia.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 43 574 221,79 złotych, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowanych.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Czw., 4 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba