Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Prace dorywcze a zasiłek stały

Z wokandy. Prace dorywcze a zasiłek stały fotolia.pl

Samo rozstrzygnięcie organu administracji o zmianie decyzji ostatecznej w sprawie przyznania zasiłku stałego w sytuacji, gdy do zmiany sytuacji materialnej strony dochodzi w jednym tylko miesiącu, byłaby praktyką wadliwą. Decyzja przyznająca zasiłek stały charakteryzuje się stałością, ciągłością trwania - o ile tylko strona spełnia warunki do jego otrzymania.

Natomiast świadczenia wypłacone za te miesiące, w których zasiłek stały się nie należał, z uwagi na zmianę dochodu strony, należy traktować jako świadczenia nienależnie pobrane i ewentualnie dochodzić ich zwrotu w odrębnym postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 104 w zw. art. 98 ustawy o pomocy społecznej.

Niniejsze rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: skarżącemu przyznano bezterminowo zasiłek stały w wysokości 719,00 zł miesięcznie wraz z opłatą za składkę zdrowotną. W momencie, gdy zasiłek został mu przyznawany jego dochód wynosił 0 zł. W trakcie przeprowadzania aktualizacji wywiadu środowiskowego, ustalono, że skarżący podejmuje się prac dorywczych zbierając złom, w maju 2023 r. uzyskał dochód w wysokości 600 zł - informacja pochodziła z oświadczenia skarżącego z 29 czerwca 2023 r. złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Organ przy tym wskazał, że dochód ten wliczany jest do dochodu przy ustalaniu dochodu dla celów ustalenia wysokości zasiłku stałego.

W ocenie organu zaistniała taka zmiana sytuacji dochodowej skarżącego, która uzasadniała zmianę decyzji bez jego zgody, co znajduje, w opinii organu, podstawę w art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, a co też dokonane zostało zaskarżoną decyzją organu I instancji, w części dotyczącej wysokości przyznanego zasiłku stałego. Zmianie uległa wysokość tego świadczenia, którą obliczono wskazując na różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem uprawnionego (776,00 zł - 600,00 zł = 176,00 zł/ miesięcznie).

Takie wnioskowanie organów nie zasługuje na aprobatę sądu i jest sprzeczne z zasadami logiki. Z oświadczenia skarżącego z 29 czerwca 2023 r. nie wynika bowiem, że prace dorywcze, których się podejmował, miesięcznie przynoszą mu dochód w kwocie 600 zł, ale jedynie, że podejmuje się prac dorywczych i że w maju 2023 r. uzyskał dochód w wysokości 600 zł.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 lutego 2024 r., sygn. II SA/Łd 823/23

Źródło: CBOSA 

Pt., 15 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek