Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o leczeniu kanałowym zębów z zasiłków

WSA o leczeniu kanałowym zębów z zasiłków fotolia.pl

Przez szczególnie uzasadniony przypadek należy rozumieć sytuację zupełnie wyjątkową, bowiem o możliwości przyznania tego świadczenia nie decyduje dochód strony, lecz sytuacja życiowa, w której się ona znalazła.

W niniejszej sprawie skarżąca przekroczyła kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku celowego na leczenie kanałowe zębów. Wobec tego, organy zasadnie przyjęły jako materialnoprawną podstawę kontrolowanych decyzji - art. 41 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Przepis ten stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Z powołanego przepisu wynika więc, że specjalny zasiłek celowy to świadczenie o szczególnym charakterze, którego przyznanie może nastąpić jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Zwrócić przy tym należy uwagę, że treść cytowanego przepisu wskazująca, iż przedmiotowy zasiłek może być przyznany wskazuje, że rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia specjalnego zasiłku celowego wydawane jest w ramach tzw. uznania administracyjnego.

Skarżąca domagała się przyznania zasiłku celowego na leczenie kanałowe zębów. Organy I i II instancji odmówiły przyznania skarżącej zasiłku na leczenie kanałowe zębów, wskazując że skarżąca jest ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia i w ramach tego ubezpieczenia, może leczyć zęby. W ocenie organów, leczenie kanałowe zębów nie stanowi niezbędnej potrzeby, na którą może być przyznany zasiłek celowy, gdyż skarżąca, będąc ubezpieczoną, może taką usługę uzyskać nieodpłatnie.

Zatem nie zachodził szczególnie uzasadniony przypadek, w którym należało przyznać skarżącej zasiłek celowy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2022 r., sygn. III SA/Kr 1063/22

Źródło: CBOSA 

Pt., 13 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek