Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych

Nowe zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych fotolia.pl

Przez znaczny niedobór funduszy PFRON przyjęto zasadę przyznawania dofinansowań dzieciom z niepełnosprawnościami do 16. roku życia, osobom z niepełnosprawnościami do 24. roku życia, uczącym się i niepracującym - bez względu na stopień niepełnosprawności.

Rzecznik zwrócił się do PCPR o wskazanie podstaw prawnych tej regulacji. W jego ocenie nie ma ona podstaw w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z prawem, dofinansowanie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych jest zadaniem powiatu.

Powiat dysponuje również środkami własnymi na te zadania. Nie ma też podstaw prawnych do wyłączenia jakiejś grupy osób z niepełnosprawnościami z prawa do dofinansowania, o ile taka osoba spełnia kryteria określone prawem. A rada powiatu nie ma kompetencji do określania kryteriów przyznania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych - nawet znaczny niedobór środków z PFRON nie może stanowić całkowitej odmowy dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego osobom spełniającym kryteria jego otrzymania. Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do dofinasowania na taki cel, o ile spełniają kryteria określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródło: RPO 

Czw., 22 Lp. 2021 2 Komentarze Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek

Komentarze

Mirek
+7 # Mirek 2021-07-22 20:34
RPO ma rację, wskazując, że powiat powinien mieć środki własne na dofinansowania do turnusów. Niestety, powiat jako samorząd został tak przez lata obciążony zadaniami (i to bez wskazania finansowania tych zadań, co jest absolutnie niezgodne z Konstytucją!), że dziś jest zadłużony i nie jest w stanie realizować sporej części swoich zadań. Czy RPO, działając dla dobra obywateli, wesprze powiaty w uzyskaniu - zgodnie z art. 167 ust. 4 Konstytucji RP - środków na realizację wsparcia dla obywateli?
| | |
Mirek
+5 # Mirek 2021-07-23 12:33
A jak stanowisko RPO ma się w związku z wyrokami sądów np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjne go z 13 lipca 2021 r., sygn. I OSK 3104/19?
| | |