Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wyłączenie pracownika OPS

Wyłączenie pracownika OPS fotolia.pl

Wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu może zgodnie z art. 24 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nastąpić jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności (niewymienionych w § 1), które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. Chodzi tu przy tym o okoliczności natury obiektywnej. Wyłączenia pracownika nie może uzasadniać samo subiektywne przekonanie skarżącego o braku jego bezstronności. Tak wynika z wyroku WSA w Kielcach z 30 grudnia 2020 r. sygn. II SA/Ke 856/20.

W rozpatrywanej sprawie obawy skarżącego wynikały z jego przekonania o celowym - wręcz przestępczym - działaniu na jego szkodę przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, polegającym m.in. na manipulowaniu faktami, tworzeniu fałszywych dowodów w postępowaniu administracyjnym - po to aby na ich podstawie wydawać niekorzystne dla niego decyzje administracyjne. Powyższe stanowisko w ocenie sądu opierało się jednak wyłącznie na jednoznacznie negatywnej ocenie przez skarżącego pracy osób zatrudnionych w ośrodku. Skarżący nie przedstawił - tak w toku postępowania sądowego, jak i postępowania administracyjnego - choćby jednego dowodu, który uprawdopodobniałby jego twierdzenia, wykazując czy to złą wolę czy niezgodne z prawem zachowania pracowników organu. Dokumentacja zawarta w aktach sprawy nie potwierdza takich okoliczności. Przykładowo jeśli chodzi o termin przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ starał się dostosować go do potrzeb skarżącego - próby przeprowadzenia wywiadu były podejmowane w godzinach 13-14, w trakcie odwiedzin pracowników skarżący miał możliwość zaproponowania innego terminu, informowano go też o możliwości kontaktu z pracownikiem (w siedzibie organu lub telefonicznie) w celu ustalenia innego dogodnego terminu wywiadu oraz o skutkach niewyrażenia zgody na przeprowadzenie wywiadu. Złej woli pracowników nie można wywodzić z długości prowadzonego postępowania, uzasadnionej faktem, że rozpoznaniu podlegały wnioski skarżącego o wyłączenie pracowników, jak również organ podejmował kolejne próby przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Sob., 30 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel