Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia

Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia fotolia.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o wydłużeniu do 24 grudnia br. w związku z nauczaniem zdalnym, które na chwilę obecną ma trwać aż do 3 stycznia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem do lat 8 w przypadku: zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli drugi z rodziców może zapewnić opiekę dziecku (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu wychowawczego) lub gdy szkoła zapewni dziecku opiekę a rodzic z niej skorzysta. Dodatkowy zasiłek nie jest wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Szkoły podstawowe mają obowiązek prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób: zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Rodzicom dziecka, którzy wystąpili do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką i korzystają z tej opieki nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicom dziecka niepełnosprawnego w wieku do 16 lat jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub do 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło: MRiPS

Pt., 4 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek