Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Walka z przemocą w rodzinach w 2010 roku (2). Podjęte działania

Walka z przemocą w rodzinach w 2010 roku (2). Podjęte działania fotolia.pl

Kontynuując omawianie projektu sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2010, w ślad za opublikowaną dwa tygodnie temu diagnozą zjawiska przemocy w rodzinie, zamieszczamy krótką informację dotyczącą działań podejmowanych w minionym roku w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.

Wśród działań realizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wymienić należy:

 

  1. kampanie społeczne. Wymienić tu należy przede wszystkim rozpoczętą w roku 2009 Ogólnopolską Kampanię Społeczną na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec Osób Starszych i Niepełnosprawnych. W tamach projektu rozdystrybuowano 3600 egzemplarzy poradników „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu”, 6100 plakatów i 61000 ulotek. Został ponadto wyprodukowany spot telewizyjny „Nie krzywdź, a nie będziesz krzywdzony”, który bezpłatnie był emitowany w TVP i TVN. Środki przeznaczone na cel kampanii społecznej w 2010 roku zamknęły się kwotą 99.856 zł;
  2. Ogólnopolska Konferencja „Nie krzywdź, a Nie Będziesz Krzywdzony” zorganizowana w dn. 4-5 października 2010 roku. Na zorganizowanie konferencji wydatkowano 50913 zł 34 gr;
  3. szkolenia dla pracowników „pierwszego kontaktu”. Choć w roku 2010 marszałkom województw nie zostały przekazane z rezerwy celowej budżetu państwa żadne środki na dofinansowanie szkoleń, to przeszkolonych zostało 5519 pracowników, a całkowity koszt szkoleń wyniósł 2.585.552 zł 52 gr;
  4. funkcjonowanie Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W roku sprawozdawczym na terenie kraju funkcjonowało 35 takich ośrodków, które udzieliły w różnych formach pomocy udzielono różnorodnych form pomocy 14 238 ofiarom przemocy w rodzinie w tym: 10 869 kobietom, 1 491 mężczyznom i 1 878  dzieciom. Ponadto, udzielono pomocy ogółem  199 osobom starszym – ofiarom przemocy w rodzinie w tym:  166 kobietom i 33 mężczyznom a także ogółem 316 osobom niepełnosprawnym – ofiarom przemocy w rodzinie  w tym: 239 kobietom, 34 mężczyznom oraz 43 dzieciom. Z pomocy całodobowej skorzystało 2.291 osób. Utrzymanie wspomnianych ośrodków kosztowało w 2010 roku 12.241.000 zł;
  5. realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. Programy takie w roku 2010 ukończyło 2 846 osób, w tym 2 568 mężczyzn oraz 278 kobiet, na ogólną liczbę 4791 osób przystępujących do programu. Na realizację programów przeznaczono 3.928.000 zł. 

Ponadto na diagnozę zjawiska przemocy wydatkowano w 2010 roku kwotę 179.950 zł.

Dalsze działania były prowadzone m.in. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komendę Główną Policji. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z całością projektu sprawozdania – tym bardziej, że działania podejmowane przez owe inne podmioty mogą niejednokrotnie konkurować pod względem użyteczności z działaniami prowadzonymi przez ministerstwo wiodące.

Pt., 14 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski