Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sprawozdanie z realizacji PO FIO w 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji PO FIO w 2009 r. fotolia.pl

Na stronie www.pozytek.gov.pl opublikowane zostało sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009. W 2009 r. ustalono, iż Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dysponować będzie kwotą 62.750.000 zł., z czego 60.240.000 zł przeznaczono na dotacje, a 2.510.000 zł na pomoc techniczną. Po dokonaniu zmian w planie budżetowym FIO 2009, na dotacje wyasygnowano kwotę w wysokości 60 596 622 zł, natomiast na pomoc techniczną zabezpieczono 2.153.378 zł (365.000 zł dla Departamentu Pożytku Publicznego, 1.788.378 zł dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich). Ostatecznie jednak organizacje wykorzystały dotacje w kwocie 60.317.125,75 zł, natomiast koszt pomocy technicznej wyniósł 1.936.892,08 zł (263.679,76 zł na działania w ramach Departamentu Pożytku Publicznego oraz 1.673.212,32 zł. na czynności powierzone instytucji wdrażającej – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich).

 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu FIO były: organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych).

 

Począwszy od roku 2009 przeformułowano zakres przedmiotowy konkursu w ramach PO FIO. Realizacja programu przebiegała w zakresie czterech Priorytetów skorelowanych z celami szczegółowymi PO FIO na lata 2009-2013:

  • Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne.
  • Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie.
  • Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
  • Rozwój przedsiębiorczości społecznej.

W 2009 r., w ramach FIO, zarejestrowanych zostało 3087 wniosków, z czego 144 nie spełniło wymogów formalnych. Ocenie merytorycznej zostały poddane 2943 wnioski. Spośród nich 861 wniosków znalazło się na liście wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie, przeznaczonych do dofinansowania, jedenaście podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, zrezygnowało z realizacji zadania. Zgodnie z tym, ostateczna liczba dofinansowanych projektów w roku 2009 wyniosła 850. Jest to 28% spośród wszystkich złożonych wniosków.

Źródło: www.pozytek.gov.pl

Śr., 13 Prn. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: