Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Doskonalenie poprzez samoocenę

Doskonalenie poprzez samoocenę fotolia.pl

MSWiA zaprasza około 500 gmin i powiatów o najniższych dochodach do udziału w rekrutacji do projektu Wspólnej Metody Oceny (CAF). Urzędy, które zostaną zakwalifikowane do projektu przy pomocy ekspertów z MSWiA dokonają samooceny swojej pracy w oparciu o nowoczesna metodę CAF. Efektem samooceny będzie opracowanie projektów planu doskonalenia i poprawa efektywności pracy urzędników. Po zakończeniu tego etapu jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wziąć udział w konkursie MSWiA. Wybrane gminy i powiaty otrzymają wsparcie na łączną kwotę 50 mln. Udział w całym projekcie jest bezpłatny.

Tegoroczna rekrutacja jest drugą częścią projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą". W 2010 roku w ramach programu pilotażowego 80 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski przy wsparciu MSWiA dokonało samoocen swojej pracy.

CAF to metoda samooceny z powodzeniem stosowana w wielu krajach Unii Europejskiej. Jest ona rekomendowana przez Sieć Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej (EUPAN). CAF jest nowoczesnym narzędziem zarządzania, które pozwala pracownikom i kierownictwu na samodzielną ocenę funkcjonowania jednostki. Podczas samooceny określane są silne i słabe strony pracy danego urzędu i przygotowywany jest program, przy pomocy którego wskazywane są wymagające poprawy obszary działania.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Jedynie około 20 proc. urzędów deklaruje stosowanie rozwiązań z dziedziny zarządzania jakością. Najczęściej są to duże jednostki samorządu terytorialnego – miasta na prawach powiatu i województwa. Stosunkowo rzadko z rozwiązań zarządzania jakością korzystają małe gminy wiejskie, dlatego głównie one są adresatem projektu MSWiA.

Do rekrutacji do drugiej części projektu zaproszonych będzie około 500 gmin i powiatów o najniższych dochodach, które wcześniej nie otrzymały dofinansowania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania będą realizowane w 250 zakwalifikowanych urzędach w dwóch turach. Pierwszeństwo będą miały małe gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które nie korzystały jeszcze z samooceny w oparciu o metodę CAF. Po rekrutacji do udziału w pierwszej turze przyjętych zostanie maksymalnie 175 urzędów, natomiast do drugiej tury zakwalifikuje się maksymalnie 75 urzędów.

Do pierwszej tury rekrutacji zaproszone zostaną jednostki samorządu terytorialnego z pięciu województw – mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W okresie od 15 marca do 1 kwietnia br. zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dla przedstawicieli jednostek mogących wziąć udział w projekcie. Podczas spotkań w ośmiu miastach (w Kielcach, Radomiu, Łodzi, Warszawie, Siedlcach, Lublinie, Stalowej Woli oraz Rzeszowie) eksperci i pracownicy MSWiA przedstawią założenia projektu oraz odpowiedzą na pytania samorządowców. Druga część rekrutacji dla gmin i powiatów z terenu województw: podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego planowana jest na maj br.

Dla gmin i powiatów zakwalifikowanych do programu przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia, warsztaty oraz konsultacje. Każdemu urzędowi przydzielony zostanie również ekspert, który będzie doradzał kierownictwu i pracownikom od momentu rozpoczęcia projektu. Po zakończeniu samooceny jednostki samorządu terytorialnego sporządzą projekt planu doskonalenia. Szkolenia, warsztaty i konsultacje ekspertów są bezpłatne.

Urzędy, które wezmą udział w projekcie samooceny, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs zostanie zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w czwartym kwartale 2011 roku. Wybrane jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie na łączną kwotę 50 mln.

Lista gmin i powiatów zaproszonych do pierwszej tury rekrutacji do projektu dostępna jest po kliknięciu TUTAJ

Źródło: mswia.gov.pl

Sob., 12 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka