Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasiłek pogrzebowy w wysokości 7 tysięcy złotych – projekt ustawy

Zasiłek pogrzebowy w wysokości 7 tysięcy złotych – projekt ustawy fotolia.pl

Rząd rozpoczął oficjalne uzgodnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o znaczące zwiększenie wysokości zasiłku pogrzebowego.

10 maja w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jego głównym założeniem jest zwiększenie zasiłku pogrzebowego do 7000 zł. Nie ma to być jednak sztywna kwota jak dotychczasowe 4 tysiące złotych, a corocznie waloryzowana.

Proponowana zmiana art. 80 ustawy emerytalnej brzmi:

„Art. 80.

1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 7000 zł.

2. Kwota zasiłku pogrzebowego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca.

3. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty zasiłku pogrzebowego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4. Wysokość zasiłku pogrzebowego ustalanego w sposób określony w ust. 3 zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

5. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

6. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, kwotę zasiłku pogrzebowego.”.

Do tego mają zostać znowelizowane odpowiednio ustawy „mundurowe” dotyczące analogicznych świadczeń ustanowionych w tych pragmatykach zawodowych.

Przy okazji, projektodawcy chcą nałożyć na gminy zadanie wypłaty specjalnego zasiłku w kwocie 2 tysięcy złotych, dla osób, które pokryły koszty pogrzebu, jeśli po osobie zmarłej nie będzie przysługiwać zasiłek pogrzebowy albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu będzie uprawniona do zasiłku pogrzebowego, ale poniesie w związku z pochówkiem nadzwyczajne wydatki, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego. Będzie to polegać na nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Pisaliśmy o tym w artykule „Nowe zadanie dla gmin i znowu bez zwiększenia dochodów”.

Pt., 17 Mj. 2024 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński