Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Obowiązkowe plany utrzymania urządzeń melioracyjnych?

Obowiązkowe plany utrzymania urządzeń melioracyjnych? fotolia.pl

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła spostrzeżenia na temat funkcjonowania spółek wodnych podczas posiedzenia sejmowej komisji Spraw Kontroli Państwowej. Może to doprowadzić do zmian w prawie m.in. poprzez wprowadzenie obowiązkowych lokalnych planów utrzymania urządzeń melioracyjnych.

Wyniki kontroli są dla Izby niezadowalające. Jak wskazano, skontrolowano spółki wodne z 5 województw (10 spółek) oraz 10 starostw. Spółki, co do zasady, prawidłowo wykorzystywały środki publiczne (stwierdzono tylko dwa naruszenia). Kontrolerów zaniepokoiło jednak, że 34% kontrolowanych spółek nie wykonywało praktycznie żadnej działalności. Przyznano przy tym, że sprawujący nadzór nad spółkami starostowie, nie mają instrumentów do wykreślania „martwych spółek” z rejestru. Jako mankament wskazano również to, że donatorzy środków publicznych dla spółek nie precyzują czego oczekują w zamian za przekazane kwoty (np. poprzez szczegółowe dyspozycje w podpisywanych umowach).

Krytycznie oceniono ogólny model finansowania i nadzorowania spółek wodnych. Jako wady wskazano:

  • brak planów utrzymania urządzeń wodnych;
  • brak konsultacji z Wodami Polskimi nt. zakresu i rodzaju prac nad urządzeniami wodnymi;
  • rozproszone finansowanie.

Kontrolerzy przedstawili wnioski de lege ferenda w postaci:

  • wprowadzenia obowiązku sporządzania przez wyspecjalizowany organ (najlepiej PGW Wody Polskie) lokalnych/regionalnych planów utrzymania urządzeń melioracji wodnych;
  • wyposażenie starostów w instrumenty prawnego oddziaływania na spółki wodne, w tym w zakresie kwestii dostosowywania niezgodnych z prawem statutów do obowiązujących przepisów oraz  rozszerzenie katalogu przyczyn umożliwiających rozwiązanie spółki wodnej przez organ nadzoru w sytuacji trwałego zaprzestania przez nią działalności.

W odpowiedzi, Ministerstwo Infrastruktury stwierdziło, że planuje działania legislacyjne mające na celu wprowadzenie obowiązku sporządzania planów utrzymania urządzeń melioracyjnych. Poparło także wyposażenie starostów w instrumenty nadzoru dotyczące uzgadniania statutów spółek wodnych z prawem.

Pt., 26 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński