Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Będzie nowe rozporządzenie

Finansowe wsparcie niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Będzie nowe rozporządzenie fotolia.pl

W wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii pojawiła się informacja o projekcie rozporządzenia w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Jak podają projektodawcy, konieczność wydania nowego aktu wykonawczego wynika ze zmian w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych wprowadzonych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1463), a także zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693).

Omawiane zmiany dotyczą wprowadzenia do rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego nowego podmiotu występującego w charakterze inwestora, tj. społeczną agencję najmu oraz możliwość finansowania remontu lub przebudowy lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku innego niż mieszkalny albo części takiego budynku dzierżawionego przez społeczną agencją najmu albo będącego jej własnością. Wymaga to uregulowania zakresu informacji załączanych do wniosku o finansowe wsparcie.

Dodatkowo, zmianie ulegnie dotychczasowe nazewnictwo w przypadku mieszkań chronionych: w ustawie wyrazy „mieszkanie chronione” zastąpiono pojęciem „mieszkania treningowego lub wspomaganego”.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia treść znowelizowanej ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz zmiany o charakterze doprecyzowująco-porządkującym.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie utraci moc z dniem 1 stycznia 2024 r., zatem MRiT zakłada, że nowy akt wykonawczy wejdzie w życie tego samego dnia.

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii, poz. 120

Źródło: www.gov.pl

Czw., 2 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak