Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Domy Wczasów Dziecięcych tematem dyskusji sejmowej podkomisji

Domy Wczasów Dziecięcych tematem dyskusji sejmowej podkomisji fotolia.pl

27 lipca br. podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania dyskutowała nad współczesną misją i wizją Domów Wczasów Dziecięcych.

Przypomnieć należy, że DWD są placówkami systemu oświaty, będącymi rodzajem placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (art. 2 pkt 8 Prawa oświatowego).

Działalność DWD szczegółowo reguluje rozporządzenie wydawane na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego. Rozdział 6 tego rozporządzenia dotyczy placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, tj. domów wczasów dziecięcych i burs.

W posiedzeniu podkomisji udział wzięli: Pan Adam Rusynko (Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie) oraz Pan Piotr Kozieł (Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce, dawniej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce).

Przedstawiciele DWD wskazali, że domy wczasów niegdyś były bardzo popularne, a dziś są masowo zamykane. Pomoc państwa w formie subwencji dla DWD dawała możliwość przyjazdu całym zespołom klasowym. Koszt za jedną dobę pobytu, obejmujący organizację zajęć, wyżywienie oraz zakwaterowanie wynosił jedynie 40 zł. Bez subwencji koszt ten wynosi 140 zł. Oznacza to, że przyjazd do placówki będzie znacznie przekraczał możliwości finansowe wielu rodzin, a zadaniem oświaty jest dać szansę każdemu, bez żadnych podziałów, w tym także ekonomicznych.

Publiczne DWD są dziś gotowymi ośrodkami pomocy dla dzieci i młodzieży „pocovidowych”, tj. z problemami uzależnień od telefonów komórkowych i internetu. DWD posiadają bazę i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i pedagogów gotowych do pracy z potrzebującą pomocy młodzieżą.

Przedstawiciele DWD, a także Przemysław Matysiak (przedstawiciel Związku Powiatów Polskich) wskazywali, że największym problemem w działalności domów wczasów jest zmiana definicji „wychowanka” określona w aktualnym rozporządzeniu MEiN z 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty. Definicja ta w praktyce ogranicza działalność DWD, bowiem określa minimalną liczbę dni pobytu w domu wczasów i kładzie nacisk na obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Dodatkowo, wykluczone jest otrzymanie subwencji za uczniów przebywających w placówce na wycieczce szkolnej. Wymusza to wypracowanie modelu rekrutacji uczestników z pominięciem nauczyciela ze szkoły macierzystej, co w obecnych warunkach nie jest możliwe.

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki pytany o dalsze funkcjonowanie DWD odpowiedział, że w 2021 r. funkcjonowało 33 domów wczasów. Aktualnie funkcjonuje ich 27, z czego 13 jest publicznych. Co do planów na dalszą działalność DWD, resort wskazał, że należy zaproponować szerokie konsultacje, a dyrektorzy domów wczasów powinni przedstawić swoje problemy.

Odpowiedzi na pytania zadane w toku posiedzenia MEiN zobowiązał się przekazać podkomisji na piśmie.

Z retransmisją posiedzenia podkomisji można zapoznać się tutaj.

Pt., 4 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak