Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uprawnienia rodzicielskie - jest nowe rozporządzenie

Uprawnienia rodzicielskie - jest nowe rozporządzenie fotolia.pl

Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydała rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Rozporządzenie zostało wydane 8 maja, ale opublikowano je w Dzienniku Ustaw 17 maja. Akt ten jest kluczowy dla pracujących rodziców, gdyż szczegółowo określa treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części; dokumenty dołączane do tych wniosków; treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dokumenty dołączane do tych wniosków; treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu; treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części dokumenty dołączane do tego wniosku; treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego i dokumenty dołączane do tego wniosku.

Rozporządzenie przewiduje, że jeżeli w aktach osobowych pracownika znajdują się dokumenty, o których w nim mowa, nie jest konieczne dołączanie ich do składanych przez niego wniosków. Natomiast w przypadku dołączenia do któregoś wniosku kopii dokumentów wymienionych w rozporządzeniu pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia ich oryginałów w celu potwierdzenia tych kopii za zgodność z oryginałem.

Rozporządzenie zostało wydane w związku z nowelizacją kodeksu pracy z marca tego roku, w tym przepisu stanowiącego podstawę prawną do jego wydania. Weszło w życie 18 maja.

Pon., 22 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński