Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Interpelacja w sprawie komputerów w placówkach oświatowych

Interpelacja w sprawie komputerów w placówkach oświatowych fotolia.pl

Do ministra edukacji i nauki skierowano poselską interpelację w sprawie komputerów w placówkach oświatowych.

Zapytano jakie są możliwości wsparcia placówek oświatowych w zakresie wymiany stacjonarnych urządzeń teleinformatycznych obecnie i czy jest rozważane wyposażenie szkół w nowe komputery stacjonarne?

Z odpowiedzi której udzielił Minister Przemysław Czarnek wynika, że na dzień dzisiejszy nie jest rozważane wsparcie szkół i placówek oświatowych w doposażeniu w nowe komputery stacjonarne.

Jednocześnie Pan Minister zauważył, że w chwili obecnej, we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, realizowana jest inwestycja C2.1.2 Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne.

W ramach tej inwestycji planuje się przekazanie nowych komputerów przenośnych do dyspozycji uczniów klas IV szkół podstawowych. Uczniowie rozpoczynający klasę IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 otrzymają laptopy w 2023 r. Dla uczniów, którzy rozpoczną klasę IV szkoły podstawowej we wrześniu br., postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe zostało wszczęte 23 stycznia 2023 r. Zakup laptopów ze środków Krajowego Planu Odbudowy obejmuje wszystkich uczniów klas IV szkół podstawowych. Ponadto, aby zapewnić ciągłość doposażania uczniów szkół podstawowych w laptopy w kolejnych latach, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pracuje nad projektem ustawy o wspieraniu rozwoju cyfrowego uczniów i nauczycieli. Ustawa zakłada m.in. coroczny zakup laptopów dla uczniów klas IV szkół podstawowych po zakończeniu realizacji działania C2.1.2 KPO już od roku szkolnego 2024/2025 r. Środki na realizację tego działania będą pochodziły z budżetu państwa.

W 2023 roku realizowana jest również kolejna edycja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, w ramach którego szkoły mogą zostać doposażone w różnego rodzaju sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym komputery przenośne.

Ponadto Minister Edukacji i Nauki w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2022 r., poz. 2811), określił minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego określone w załączniku do tego rozporządzenia, które będą miały zastosowanie do sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów, w który szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie w formie dziennej będą wyposażane po dniu 31 sierpnia 2023 r., dając tym samym możliwość wyposażania szkół również w komputery stacjonarne.

Źródło: www.sejm.gov.pl 

Czw., 4 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka