Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Senatorowie chcą zmian w ustalaniu taryf za wodę

Senatorowie chcą zmian w ustalaniu taryf za wodę fotolia.pl

W Senacie pojawił się projekt ustawy, która ma przywrócić gminom kompetencje w zakresie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Jak wskazują wnioskodawcy celem nowelizacji jest powrót do rozwiązań prawnych obowiązujących przed wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nowelizacją z dnia 27 października 2017 r. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami w odniesieniu do taryf, zarówno realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jak i nadzór nad wykonaniem tych zadań znajdą się ponownie w kompetencjach gminy. Obecnie zadania te należą do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Budzi to często spory dotyczące wysokości taryf.

„Aktualny model funkcjonowania rynku w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, szczególności w kwestii zasad ustalania i zatwierdzania taryf budzi sprzeciw i niezadowolenie znaczącej części przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a co za tym idzie jednostek samorządu terytorialnego" – można przeczytać w uzasadnieniu projektu. Chodzi głównie o nieuzasadnione, zdaniem projektodawców, odmowy zmiany taryf. Problemem są także długotrwałe procedury rozpatrywania wniosków przedsiębiorstw.

Poza przeniesieniem kompetencji zatwierdzania taryf, projekt ustawy zakłada, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określać będzie taryfę na okres 1 roku. Dotychczas taryfy obowiązywały przez okres 3 lat, ale jak argumentują senatorowie-wnioskodawcy, dynamika zmiany kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, spowodowała konieczność dostosowania planów finansowych do występujących warunków gospodarczych, w efekcie czego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne występują w ostatnim czasie do organu regulacyjnego o skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowych stawek.

Reprezentantem wnioskodawców, którymi formalnie są senackie komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nadzwyczajna ds. Klimatu, jest senator Stanisław Gawłowski. Należy mieć jednak na uwadze, że obecny układ sił politycznych w Sejmie raczej nie wskazuje na sukces tej inicjatywy legislacyjnej. Wody Polskie są bowiem jednym ze sztandarowych elementów polityki infrastrukturalnej obecnego rządu. Jak poinformował serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, Wody Polskie wydały w ostatnim czasie 526 decyzji w sprawie skrócenia obowiązujących taryf i podwyżek, z czego aż 376 była odmowna.

Projekt nowelizacji z dnia 21 lutego 2023 r. można znaleźć pod senackim numerem druku 928.

Śr., 1 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński