Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Po hulajnogach elektrycznych przyjdzie czas na odholowywanie za niepłacenie za przejazd autostradą?

Po hulajnogach elektrycznych przyjdzie czas na odholowywanie za niepłacenie za przejazd autostradą? fotolia.pl

Popularność odesłań na art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest odwrotnie proporcjonalna do jakości legislacyjnej tego przepisu. Odsyła na art. 130a nawet ustawa o odpadach, a teraz ma odsyłać art. 37gg ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Przepis ten zawarty jest w projekcie noweli wskazanej ustawy (a także innych aktów prawnych), procedowanej aktualnie przez parlament (druk sejmowy nr 1073). Odesłanie na art. 130a dodane zostało do projektu w toku prac rządowych nad projektem, gdyż jego wersja skierowana do konsultacji publicznych takiego rozwiązania nie przewidywała.

Założenie legislacyjne

Wskazany przepis, a dokładniej jego ustępy od 7 do 9 mają dotyczyć przypadków, w których wnoszący opłatę dodatkową za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą nie uiścił opłaty za poprzednie przejazdy autostradą lub jej odcinkiem oraz ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty bądź możliwość jej egzekucji nie wynika wprost z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa – i równocześnie nie uiszcza wymaganej kaucji. W takich przypadkach osoba przeprowadzająca kontrolę ma kierować lub usuwać pojazd, na koszt wnoszącego opłatę, na najbliższy parking strzeżony, o którym mowa w art. 130a ust. 5c Prawa o ruchu drogowym.

Wątpliwości ZPP

Projektowane przepisy budzą wątpliwości z uwagi na stanowisko zajęte przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2018 r., sygn. akt K 6/17. Przypomnijmy dla zasady: w ocenie Trybunału art. 130a ust. 5c Prawa o ruchu drogowym w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Kontrowersje dotyczą po pierwsze tego, że mogą pojawić się głosy wskazujące na niekonstytucyjność przepisu w zakresie „sankcyjnego” charakteru odholowania. Po drugie zaś według projektowanych przepisów zwrot pojazdu z parkingu ma następować po wniesieniu kaucji – równocześnie jednak w świetle stanowiska TK – przed uiszczeniem opłaty za jego usunięcie i parkowanie. W związku z tym istnieje ryzyko sytuacji, w których samorządy powiatowe z trudem będą dochodziły zwrotu kosztów związanych z usunięciem i parkowaniem od podmiotu, który już odzyskał swój pojazd – dzięki wniesieniu kaucji, a przed wniesieniem opłaty za jego usunięcie i parkowanie. W konsekwencji interes pobierającego opłaty za przejazd autostradą zostanie odpowiednio zabezpieczony, a interes samorządów powiatowych już niekoniecznie.

Na sejmowej Komisji Infrastruktury

W toku prac sejmowej Komisji Infrastruktury nad przedmiotowym projektem zostały wyartykułowane wątpliwości ZPP. Przedstawiciel Związku – prócz wskazanych wyżej wątków – prosił projektodawców o dane na temat przewidywanej skali wykorzystania projektowanego rozwiązania. Wątpliwości podzielił – zwracając uwagę na leżącą „w zamrażarce” senacką inicjatywę w zakresie wykonania wyroku TK – zastępca Przewodniczącego Komisji i były Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk.

Wiceminister Magdalena Rzeczkowska z „prowadzącego” projekt resortu finansów niestety nie kojarzyła wyroku Trybunału Konstytucyjnego – poinformowała, że resort nie analizował tego orzeczenia; nie przekazała również żadnych informacji na temat prognoz dotyczących skali wykorzystania przyszłej regulacji. Zadeklarowała jednak, że w razie powrotu do prac nad inicjatywą legislacyjną wykonującą wyrok TK Ministerstwo Finansów odpowiednio dostosuje przedmiotowy przepis ustawy o autostradach płatnych. Należałoby to zrobić już teraz – o co ZPP będzie zabiegał w toku prac w Senacie.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj.

Czw., 15 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel