Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przygotowanie szkół do kontynuowania nauki po feriach - informacja MEiN

Przygotowanie szkół do kontynuowania nauki po feriach - informacja MEiN fotolia.pl

28 stycznia br. sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży na posiedzeniu prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, na wniosek grupy posłów KO wysłuchała „Informacji Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka na temat stanu przygotowania szkół do kontynuowania nauki po feriach zimowych w czasie ogłoszonego na terenie całego kraju stanu epidemii”.

Informację przedstawiła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego – Marzena Machałek.

Sekretarz stanu w MEiN – Marzena Machałek poinformowała, że obecnie w normalnym trybie pracuje 99,2% przedszkoli oraz 99,8% szkół podstawowych w klasach 1-3. Ministerstwo przez cały okres pandemii przygotowuje i dostosowuje na bieżąco plany powrotu dzieci i młodzieży do szkół. Przeznaczono dodatkowe środki finansowe, około 1 mld zł, na wsparcie kształcenia zdalnego.

Tuż przed ponownym otwarciem szkół dla klas 1-3 przeprowadzono testy diagnostyczne nauczycieli oraz pracowników szkół i przedszkoli, łącznie ponad 130 tys. osób, z czego tylko 2% wyników było pozytywnych. Planowane jest dalsze testowanie, jednak decyzja o wielkości próby oraz grupy, do której trafią testy przesiewowe, nie została jeszcze podjęta. Minister uważa za istotne szczepienie nauczycieli oraz całej grupy, która pracuje w systemie oświatowym, jednak podkreśla, że podjęcie szczepień jest uzależnione od tempa dostaw szczepionek i zaspokojenia w pierwszej kolejności grup większego ryzyka.

Ministerstwo skupia swoje działania na bieżącym ustalaniu planów i tworzeniu wytycznych pozwalających na powrót do szkół w pierwszej kolejności ósmoklasistów, maturzystów oraz klas najwyższych programowo w technikach oraz szkołach branżowych. Następnie powróciłyby do szkół dzieci klas 4-7 oraz pozostali uczniowie szkół branżowych i techników. Jednak o dalszym powrocie klas do szkół będzie decydowała krzywa zachorowań oraz ocena skutków otwarcia szkół dla klas 1-3.

Po wcześniejszych konsultacjach zdecydowano się na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w szkołach branżowych w normalnym trybie, gdyż analizy wskazały, że aż 99,8% dyrektorów w porozumieniu z uczniami chciało, by przebiegły one w zaplanowanym terminie. Ministerstwo pozostawia w gestii dyrektorów sposób organizowania pracy w zależności od potrzeb, specyfiki i sytuacji danej szkoły.

W trakcie dyskusji posłowie pytali m.in. o terminy szczepień nauczycieli i pracowników oświaty, organizację powrotu do nauki stacjonarnej maturzystów oraz uczniów klas ósmych. Zwracano uwagę, że konsultacje obecnie prowadzone są niewystarczające. Pytano również o wprowadzenie systemu organizacji zajęć lekcyjnych w postaci „baniek szkolnych”, tak by zminimalizować ryzyko zachorowania, sugerowano łączenie zajęć w interdyscyplinarne bloki tematyczne. Podniesiono kwestie: zmiany ramowych planów nauczania, możliwości elektronicznego uzupełniania dokumentacji i potwierdzania wyboru szkoły ponadpodstawowej, planowanych terminów powrotów pozostałych uczniów do szkół, ewentualnej rezygnacji z egzaminów końcowych.
 

Czw., 4 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka