Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa nagle zyskało cyfryzację wniosków z Prawa budowlanego

Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa nagle zyskało cyfryzację wniosków z Prawa budowlanego fotolia.pl

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Projekt na finiszu prac rządowych uległ jednak znaczącym zmianom i rozbudowaniu. Dość wspomnieć, że nikt w ciągu prac nad jego kształtem nie przewidywał zmiany nazwy „towarzystwo budownictwa społecznego” na „społeczną inicjatywę mieszkaniową. Znalazły się w nim też zmiany w Prawie budowlanym oraz noweli Prawa budowlanego, wchodzącej w życie we wrześniu 2020 roku. Takie podejście, bez powtórnego skierowania znacznie zmodyfikowanego projektu do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego stanowi ewidentne naruszenie przepisów ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Definicja „obiektu liniowego” do zmiany

W art 6 pkt 1 projektu jego autorzy proponują zmianę art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane, czyli definicji „obiektu liniowego”. Zmiana ma polegać na rozszerzeniu wyłączenia z kategorii obiektów budowlanych lub ich części albo urządzeń budowlanych kabli telekomunikacyjnych dowieszonych do już istniejącej linii kablowej nadziemnej.

„Forma dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego”

Według projektu:

  • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
  • zgłoszenie rozbiórki,
  • zgłoszenie

- mają być składane/dokonywane w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego wskazanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

To bardzo lakoniczna regulacja. Trzeba pamiętać np. o tym, że „adres elektroniczny” to zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną „oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej”.

Elektronizacja poprzez formularz

W projekcie przewidziano, że:

  • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych czy też praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
  • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
  • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

- mają być składane/dokonywane z wykorzystaniem elektronicznego formularza udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

Elektronizacja – tak, ale przedyskutowana i nie „za pięć dwunasta”

Trzeba zwrócić uwagę na to, że uzasadnienie do projektu milczy na temat operacyjnych aspektów związanych z elektronizacją. Nie mamy informacji na temat tego, w jaki sposób starostowie będą otrzymywali wnioski złożone w oparciu o rozwiązania stworzone przez GINB. Elektronizacja świadczenia usług publicznych jest potrzebna – natomiast musi być ona przeprowadzana w oparciu o stabilne otoczenie prawne oraz z odpowiednim horyzontem czasowym. Wejście w życie wskazanych przepisów od 19 września 2020 r. (tak planują projektodawcy), bez jakichkolwiek wskazań operacyjnych, bez skonsultowania przedmiotowej regulacji z KWRiST, doprowadzi jedynie do destabilizacji procesów. Nie można również zapominać o tym, że jednostkom samorządu terytorialnego musi zostać zapewnione finansowanie na poniesienie kosztów związanych z elektronizacją.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

Sob., 15 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel