Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szampana nie będzie - trzeba odkładać na edukację

Szampana nie będzie - trzeba odkładać na edukację fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2017, który nie napawa optymizmem w kontekście zadań oświatowych samorządów powiatowych.

Co prawda ogólna pula środków subwencji zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2017 w porównaniu z rokiem 2016 wzrasta o 412 mln 584 tys. zł, czyli o 1%, jednak środki te zostaną przeznaczone w głównej mierze na:

  • uwzględnienie dzieci sześcioletnich w wychowaniu przedszkolnym w subwencji oświatowej,
  • podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 r.

Na temat wzrostu zadań powiatów w związku z koniecznością m.in. przyjęcia dodatkowego rocznika do szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) próżno szukać jakichkolwiek informacji. Wszystkie z wag dedykowane szkołom ponadgimnazjalnym, liceom ogólnokształcącym czy zasadniczym szkołom zawodowym pozostają na niezmienionym poziomie.

Jedna ze zmian dotyczy wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i utworzenia wagi dla wychowanków skierowanych lecz niedoprowadzonych do ośrodka – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zmiana ta jest wynikiem starań Związku Powiatów Polskich, kiedy to podczas prac nad projektem rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach udało się wywalczona została zmiana definicji wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Do projektu rozporządzenia wprowadzono m.in. trzy nowe wagi na dzieci sześcioletnie i starsze w wychowaniu przedszkolnym a środki naliczone tymi wagami szacuje się na kwotę ok. 1 mld 436 mln zł. Dodatkowo JST otrzymają ok. 838 mln zł w związku z wprowadzeniem wskaźnika zwiększającego o 5,04% liczbę uczniów w szkołach podstawowych oraz liczbę uczniów w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia oraz 533 mln zł w związku ze zwiększeniem wagi dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W związku ze zmniejszeniem liczby uczniów gimnazjów i wprowadzeniem wskaźnika zmniejszającego tę liczbę o 11,08%, nastąpi skutek finansowy w postaci 750 mln zł. Powyższe zmiany będą miały wpływ na samorządy powiatowe, które prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe specjalne a także na podsatwie porozumienia gimnazja. 

Jak wynika ze szczegółowych wyliczeń, podział kwoty subwencji po pomniejszeniu o 0,4% rezerwy – czyli blisko 41 mld 910 mln zł na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017 ukształtuje się następująco:

  1. gminy – ok. 26 mld 813 mln zł (64%) – w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań gminnych – ok. 7 mld 35 mln zł;
  2. powiaty – ok. 14 mld 298 mln zł (34,3%) – w tym miasta na prawach powiatu w zakresie zadań powiatowych – ok. 6 mld 658 mln zł;
  3. województwa – ok. 632 mln zł (1,5%).

Wzrośnie także finansowy standard A o ok 1% tj. 53 zł i wyniesie ok 5 331 zł.

Przy okazji reformy resort edukacji zadbał o nauczycieli (planowane podwyżki) i zadbał też głównie o samorządy gminne (waga dla 6-latków, zwiększenie wagi dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej czy wprowadzenie wskaźnika zwiększającego liczbę uczniów szkół podstawowych). Zapomniano jednak że skutki reformy będą odczuwalne także na szczeblu powiatowym. Już teraz samorządy powiatowe dopłacają ze środków własnych do prowadzonych przez siebie szkół i palcówek a jaka sytuacji będzie kiedy wejdą w życie proponowane rozwiązania?

Czw., 10 Lst. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka